Říjen

V měsíci říjnu proběhlo mnoho akcí. Jako první byla vzdělávací akce “Posviť si citrónem na duhu”. Paní lektorka ukazovala dětem jednoduché chemické pokusy a zároveň je seznamovala s názvy jednotlivých laboratorních pomůcek ( např. kádinka ,pipeta atd.) . Dne 9. 10. 2019 se konala další “Malá technická univerzita” – tentokrát na téma “malý architekt”.

V sobotu 12. 10. 2019 proběhla akce “Slavnosti 14. října”, které se skupina dětí z naší třídy zúčastnila. Celé září a začátek října pilně na tuto akci trénovali.

Následovala akce “Jízdní skupina Městské policie”, která se uskutečnila v parku před budovou MŠ . Byla zde ukázka jízdy na koních a jejich výcvik, děti si také mohly prohlédnout policejní  motocykl a měly možnost si prohlédnout interiér policejního vozu.

Výlet do hvězdárny na Petřín byl moc vydařený. Děti se formou různých her a aktivit dozvěděly zajímavosti o vesmíru.

Další akcí byl program pro děti, ve kterém se učily základy zdravovědy. Poslední akcí v tomto měsíci byl “Vzdělávací workshop pro předškoláky”.

Tento měsíc se skupinka dětí s paní učitelkou Martinou a Terezkou zúčastnili pěvecké soutěže v kostele Emauzy u Karlova náměstí.