Říjen u Ježků

Říjen u nás- akce

9. 10.  Návštěva hvězdárny- “Astrohrátky”, cca 90,- Kč z osobního konta

12.10. Podzimní čtení s babičkou Ivankou

13.10. “Dny Prahy 5 ”

15.10. “Bílý den”

15.10. Divadlo v MŠ

16.10. Hudba – “Klíč k porozuměni”

19.10. Pohádkové dopoledne s babičkou Chaloupkovou

22.10. – 26.10. ” Týden tolerance”

25.10. “Vzpoura úrazům”

29.10.- 30.10. Podzimní prázdniny

31.10.- “Bezpečný pes”

V tomto měsíci jsme si pobyt ve školce opět užili. Měsíc jsme zahájili návštěvou hvězdárny na Petříně, kde se děti zúčastnily interaktivního programu s názvem “Astrohrátky”. Hravou, zábavnou formou se seznámily se zákonitostmi vesmíru- planetami, hvězdami, sluneční soustavou atd. Podívaly se skutečným dalekohledem na oblohu, viděly otisk stopy člověka na Měsíci a v neposlední řadě si zahrály s mimozemšťany hru, která dětem velmi konkrétně přiblížila pohyb vesmírných těles a princip střídání dne a noci. V dalších obdobích jsme si s dětmi povídali o proměnách podzimní přírody, chodili na procházky a pozorovali postupné zbarvování listí a jeho opadávání, sbírali jsme barevné listy i podzimní plody a vše jsme pak využili v pracovních a výtvarných činnostech- bramboráčci, podzimní strom, frotáž listů, otisky natřených listů…. Ani v tomto měsíci nechyběly říkanky a písničky. Také nás navštívily dvě babičky s pohádkovým čtením a vyprávěním( podrobnosti viz. rubrika “Čtení u Ježků” ). V závěru měsíce jsme se pak zúčastnili interaktivních pořadů, které byly součástí “Týdne tolerance”. Činnosti byly pestré a tak nám to znovu rychle uteklo a společně se můžeme těšit na listopadové dny.