Říjen

S dětmi jsme se v první hodině naučily pozdrav, kterým se vždy budeme zdravit na začátku každé lekce a kterým se budeme loučit. Při druhém setkání si to většina dětí pamatovala.

Začínáme se seznamovat s různými nástroji s Orffova instrumentáře a s jednoduchými lidovými písničkami.  Všechny děti jsou moc šikovné  a hru např.  na dřívka zvládají výborně.