Rozpočet školy

Usnesení RMČ P5-schvál.návrhu rozp.2018 PO

Usnesení RMČ Praha 5 – změna ukazatele