Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Danuše JIRASOVÁ
spojení: 257 218 179, 608 859 212
jidelna.duha@seznam.cz

 • Vnitřní řád ŠJ je k nahlédnutí v ředitelně a u vedoucí ŠJ
 • Vnější řád je vyvěšen v hale MŠ
 • Podrobnější informace ke školnímu stravování jsou k dispozici na nástěnce
 • Jídelníček je vyvěšen na celý týden v šatnách dětí
 • Děti odhlašujte do 8,00

Stravování

 • přísně dodržujeme výživové normy (vyvážené zastoupení mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, masa, luštěnin, ryb)
 • zajišťujeme pravidelný pitný režim v průběhu celého dne (vitamínové sirupy, bylinkové ovocné čaje,  voda…)

Ceny stravného

 • Celodenní stravování          35 Kč          7 leté děti     38 Kč
 • Polodenní stravování           29 Kč        7 leté děti      32 Kč
                                                                        
 • Přesnídávka                                    8 Kč        7 leté děti        8 Kč
   oběd                                                   21 Kč         7 leté děti    24 Kč 
  svačina                                                6 Kč         7 leté děti        6 Kč

 


Velikonoční beránci