Školské obvody

Zde najdete vyhlášku ke stanovování spádových obvodů. Dozvíte se, která mateřská či základní škola je pro Vaše dítě spádová dle trvalého bydliště.

Obvody MŠ

Obvody ZŠ