Snoezelen místnost

V době koronavirové, jsme postupně vytvořili naši novou rehabilitačně relaxační snoezelen místnost.
Snoezelen je místem radosti a setkávání ve speciálně upraveném prostředí, jehož základním cílem je působit na všechny lidské smysly. Člověk se zde ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku.
Kromě stimulace všech smyslů nabízí snoezelen rozvoj komunikace neverbální i verbální, posílení schopnosti adaptace a socializace, podporuje emocionální prožitky. Vytváří bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou důvěry, mezilidského kontaktu, veškeré činnosti jsou dobrovolné.