Sovy – fotogalerie

Každý ročník je přístupný pod heslem sdíleným na počátku školního roku.
Od školního roku 2020/2021 jsou fotografie rozesílány přes aplikaci LYFLE rodičům přímo do jejich mobilních telefonů.

Ročník 2018/2019

Ročník 2019/2020