Spolek rodičů

VÝBOR  SPOLKU
Předseda: Eva CERMANOVÁ
Místopředseda: Zdeňka REICHLOVÁ
Pokladník: Ing. Eva PECHOVÁ – VEJSKALOVÁ

FAKTURAČNÍ ADRESA
Spolek rodičů při MŠ se speciálními třídami DUHA, z.s.
Trojdílná 1117/18, Praha 5, 150 00
IČ: 05418895
e-mailová adresa:  spolek.duha@seznam.cz
ČÍSLO ÚČTU SPOLKU  RODIČŮ:    2301095110/2010  FIO BANKA
Pokladnu vede: paní Ing. Eva PECHOVÁ- VEJSKALOVÁ

INFORMACE KE SPOLKU RODIČŮ
Z důvodu ochrany osobních údajů nelze vyvěšovat seznamy dětí se zůstatky na osobním kontě. Ke konci měsíce tyto seznamy  budou k nahlédnutí ve třídách u paní učitelky, popř. vás paní učitelky upozorní, že částka na kontě je nízká. Osobní konto průběžně doplňujte.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Paušál:  1.000 Kč
ČERPÁNÍ KOMPLEXNĚ ZA CELOU ŠKOLU ( školní konto)
Třídní: 300 Kč
ČERPÁNÍ ZA KAŽDOU TŘÍDU ( třídní konto)
Osobní konto: 200 Kč    (alespoň a průběžně doplňovat)
ČERPÁNÍ ZA KAŽDÉ DÍTĚ   ( osobní konto dítěte)

 V letošním školním roce 2018/2019 byla schválena výše příspěvku do fondu Spolku: 1.000 Kč na školní rok + třídní a osobní konto

NA CO JE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK URČEN:
Paušální částka:
divadla a další kulturní akce, které přijedou za námi do mateřské školy
dárky pro děti do tříd na Vánoce
potřeby na dílny pro rodiče s dětmi
knihy, šerpy a další dárky pro předškoláky
potřeby na zahradní slavnosti a další společné akce
dárky k Mikuláši
potřeby ke Dni dětí
potřeby pro výrobu dárků ke Dni matek, na Vánoce a Velikonoce
a spoustu dalších maličkostí,……

Třídní konto:
nadstandardní materiály pro tvořivé činnosti dětí  a  netradiční materiály

Osobní konto:
další akce: externí divadla, exkurze, naučné pořady, třídní výlety, pyžámkové noci,  koně ve školce, interaktivní semináře a workshopy,apod. Nejsou to akce povinné, pokud se dítě nezúčastní, může zůstat ve školce v jiné třídě.

Přehled čerpání z osobního konta ve školním roce 2019/2020
Přehled čerpání osobního konta