Telefonní seznam

Pevná linka:
257218179 – po zazvonění a vyslechnutí nabídky pokračujte konkrétní
linkou

Mgr.Ludmila Mašková
ředitelka školy
602859251 257218179
linka 21
skolka.duha@seznam.cz
maskova@skolkaduha.cz
Bc.Marie Mitašová
zástupkyně ředitelky
739019394 mitasova@skolkaduha.cz
Mgr.Jana Vlachová
koordinátor inkluze, speciální pedagog
 603174701 257218179
linka 31
vlachova@skolkaduha.cz
Mgr.Martina Skleničková
speciální pedagog
 723461537 257218179
linka  31
sklenickova@skolkaduha.cz
Mgr.Monika Kubásková
školní psycholog
psycholog@skolkaduha.cz
Viktorie Mašková
dvojjazyčný asistent
viktorie.cizinci@skolkaduha.cz
Hana Splavcová
vedoucí školní jídelny
 608859212 257218179
linka  22
jidelna.duha@seznam.cz
Třída MYŠEK  605278991 257218179
linka  23
mysky@skolkaduha.cz
Třída MEDVĚDŮ  603561278 257218179
linka  26
medvedi@skolkaduha.cz
Třída JEŽKŮ  608859254 257218179
linka  23
jezci@skolkaduha.cz
Třída KRTKŮ  731944873 257218179
linka  24
krtci@skolkaduha.cz
Třída SOV  603996876 257218179
linka  25
sovy@skolkaduha.cz
Třída ZAJÍCŮ  605802025 257218179
linka  27
zajici@skolkaduha.cz
Třída ŽABEK  605539863 257218179
linka  28
zabky@skolkaduha.cz
Spolek rodičů spolek.duha@seznam.cz