Telefonní seznam


Pevná linka:

257218179 – po zazvonění a vyslechnutí nabídky pokračujte konkrétní
linkou
Pro komunikaci s rodiči využíváme i aplikaci LYFLE

Mgr.Ludmila Mašková
ředitelka školy
602859251 257218179
linka 21
skolka.duha@seznam.cz
maskova@skolkaduha.cz
Mgr. Marie Mitašová
zástupkyně ředitelky
739019094 mitasova@skolkaduha.cz
PhDr. Jana Vlachová
koordinátor inkluze, speciální pedagog
 603174701 257218179
linka 31
vlachova@skolkaduha.cz
Mgr. Martina Skleničková
speciální pedagog
 723461537 257218179
linka  31
sklenickova@skolkaduha.cz
Mgr. Monika Kubásková
školní psycholog
psycholog@skolkaduha.cz
Bc. Viktorie Mašková
dvojjazyčný asistent
viktorie.cizinci@skolkaduha.cz
Hana Splavcová
vedoucí školní jídelny
 608859212 257218179
linka  22
jidelna.duha@seznam.cz
Třída MYŠEK  605278991 257218179
linka  23
mysky@skolkaduha.cz
Třída MEDVĚDŮ  739660341
257218179
linka  26
medvedi@skolkaduha.cz
Třída JEŽKŮ  608859254 257218179
linka  23
jezci@skolkaduha.cz
Třída KRTKŮ 739649300 257218179
linka  24
krtci@skolkaduha.cz
Třída SOV 739644887 257218179
linka  25
sovy@skolkaduha.cz
Třída ZAJÍCŮ  704600477 257218179
linka  27
zajici@skolkaduha.cz
Třída ŽABEK  704600457 257218179
linka  28
zabky@skolkaduha.cz
Spolek rodičů spolek.duha@seznam.cz