Třídy

Platby za školní družinu
V naší mateřské škole jsou děti v běžných třídách rozděleny podle věku.  Třídy zřízené dle § 16, odst. 9 ŠZ jsou věkově smíšené.
Každé dítě přijímáme jako jedinečnou lidskou bytost s jeho osobní minulostí ovlivněnou rodinným zázemím, předchozími zkušenostmi, sociální zralostí a emočním nastavením.
Vstupte a podívejte se do jednotlivých tříd. V této části najdete informace o tom, co děti dělají a dělaly, co se naučily, co jim jde a co ještě musíme opakovat.
Vítejte u nás!