Upozornění k začátku školního roku

Vážení rodiče,
nezapomeňte prosím případně pozměnit  trvalé příkazy – někteří již neplatíte školné. Dále dětem, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 7mi let,  je dle vyhlášky MŠM 107 stanoven vyšší finanční normativ (školní rok 2017/18 se jedná o děti narození 1.9.2010-31.8.2011).
Pro zjednodušení výběru školného a stravného je použita sestava, kde máte poslední částku společnou, ta je zvýrazněna žlutě = k platbě (pokud máte před částkou +, pak máte přeplatek).
Po zaplacení přeškrtávám příjmení, pokud není do 10. v měsíci zaplaceno, zvýrazním červeně.
Prosím neplaťte jakékoliv platby posledního dne v měsíci !
Mylné platby (Spolek rodičů nebo cizí kroužky) posílám ihned zpět na Váš účet !
Děti omlouváme na dobu Vámi uvedenou, poté je nutná opětovná omluva, jinak je automaticky počítáno do stavu, i když nechodí do školky!- např. nemoc nahlášena od pondělí do pátku, ale bude nemocné až do další středy, pak je třeba opět v pondělí do 8.00 hodin dítě omluvit znovu do středy. Stravné dětí se účtuje dle docházky značené v třídní knize. Omluvy se hlásí paní učitelce v příslušné třídě.

 Dále prosím respektujte závozy dodávek zboží, na vratech je jasný zákaz stání – nechte vždy jeden pruh volný pro průjezd dodávky. Jinak hrozí poškození – poškrábání Vašeho auta !!!!!!!!!!!!!!!!!