Vědecké pokusy – co se naučíme

Název kroužku:   Vědecké pokusy
Kroužek zajišťuje: Agentura Kroužky
Četnost: 1x týdně
Cena: 1.360 Kč za pololetí
Náplň kroužku:

 Dětem zdarma dodáme veškeré laboratorní pomůcky a vědecký deník. Zábavnými pokusy se budeme snažit rozvíjet jejich primární přírodovědnou gramotnost. Našim cílem je, aby je už od 1. třídy bavila přírodověda, fyzika a chemie. Děti budou postupovat podle naší unikátní metodiky, kterou je bude provázet laboratorní myška Žofka.

Snažíme se děti motivovat k zájmu o získání přírodovědných poznatků, které jsou pro život člověka nezbytné. V rámci jednoduchých pokusů mají možnost rozvíjet své přírodovědné poznatky pro obor chemie, fyziky, biologie, ale také pro oblast ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka.

Díky naší unikátní metodice si mohou děti v mateřské i základní škole bezpečně vyzkoušet pokusy s veškerými laboratorními pomůckami.

V kroužku si vedou svůj vlastní ,,vědecký deník”, kde pod ,,vedením” laboratorní myšky Žofky zjistí, že vše spolu souvisí a objevování přírodovědné zákonitosti je velká zábava!

Vědecké pokusy baví všechny děti!

Všichni naši lektoři jsou odborně školeni a vlastní akreditovaný certifikát.

Veškeré vybavení na kroužek sami do školy dodáme. V kroužku je maximálně dodržována bezpečnost! V lekci je 8 až 10 dětí.