Velký Tvořínek

Název kroužku: „Velký Tvořínek“  aneb „ to je nádhera, že to umím…..“
Kroužek vede:  Martina Jančová

Četnost:  1x týdně
Cena: 850 Kč za pololetí
Náplň kroužku:

V našem výtvarném kroužku „Velký Tvořínek“ děti intenzivně rozvíjí své estetické vnímání, fantazii, tvořivost, manuální zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit. Děti se mohou těšit na různé výtvarné techniky, práci s přírodním či netradičním materiálem, společné projekty a budou mít i prostor pro vlastní umělecké vyjádření.
I když v průběhu každodenní práce s dětmi samozřejmě tvoříme, kreslíme i malujeme, tímto doplňkovým programe chceme nabízet to, co při běžném denním režimu není možné stihnou a zvládnout, tak se těšte!!!!
Tento kroužek je vhodný pro starší děti, techniky budou náročnější jak časově, tak i obsahově.