Výzva hlavního hygienika

Výzva Hlavního hygienika ČR  

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):
– posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin
vaření;
– zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o
maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí
obsahují nejvíce;
– jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých
strávníků);
– omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých
surovin;
– čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“
(např. směsi sušené zeleniny);
– nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
– kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu
nebo automatu;
– informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o
rizicích nadměrného solení.

Restaurace, fast-foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:
– omezte obsah soli v nabízených pokrmech;
– vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;
– omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých
surovin;
– nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
– prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše
dlouhodobé plány;
– nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

Výrobci potravin:
– zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou
receptur;
– formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem
změn.

Rodiny s dětmi:
– věnujte čas přípravě domácích pokrmů;
– vařte se svými dětmi;
– vařte z čerstvých surovin;
– omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami.

Každý z nás:
– naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;
– mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla;
– nekupujme pečivo posypané solí;
– v restauraci žádejme méně slaná jídla.

K výzvě se připojte na  http://www.mene-solit.cz

Za rok budeme mít opět možnost zhodnotit, co všechno se nám v této oblasti povedlo, a naplánovat další cíle.

Těším se na spolupráci!

Více informací najdete na:
http://www.mzcr.cz
http://www.szu.cz

 

 

 

Více informací najdete na www.mzcr.cz a www.szu.cz.