Základní informace ke stravování

Vážení rodiče,
vstupem do mateřské školy dostává Vaše dítě příležitost osvojit si vhodné stravovací návyky, nezbytné pro zdravý životní styl v budoucnosti.
Jídelníček mateřské školy je pečlivě plánován, dbá se o  kvalitu, čerstvost a rozmanitost pokrmů ve vztahu ke konzistenci, barevnosti, chuti, technologické úpravě a sytosti pokrmů. Školní jídelny dodržují energetické a biologické hodnoty stravy a spotřební koš, který stanovuje, jaké výživové požadavky musí splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Jsou stanoveny určité skupiny potravin a jejich doporučená spotřeba na dítě a den. Zaměstnanci školní jídelny se orientují v potravinových alergenech,  nutričním doporučení a vhodné pestrosti stravy pro děti předškolního věku.

Vhodnost potravin a kvalita podávané stravy je v mateřské škole zjišťována pravidelnými kontrolami Hygienickou stanicí, Českou školní inspekcí a zřizovatelem.
V kolektivu kamarádů se děti mohou mnohem snadněji naučit jíst i pokrmy, se kterými se ještě nesetkaly, nebo je z nějakého důvodu doma odmítají. Poznají řadu nových zdravých pomazánek a polévek, které některé maminky z nedostatku času ani nemohou doma připravit.
Naučí se pravidelně konzumovat ovoce a zeleninu, mléko, mléčné výrobky, ryby, luštěniny. Setkají se s bezmasými i sladkými pokrmy, budou si zvykat na méně sladké nápoje. Každé dítě je individualitou, ale základní stravovací návyky s adekvátním složením jídelníčku lze naučit všechny děti. Je doporučováno, aby se rodiče, učitelky a kuchařky nevzdávali už při počátečním odmítání určitého jídla dítětem. Jídlo se má dítěti nabízet opakovaně, z jídelníčku ho nevynechávat předčasně.

Vážení rodiče, v zájmu zdravého vývoje svého dítěte nepodceňujte
skutečnost, že Vašemu dítěti je po celý den předkládána hodnotná strava, podpořte naši snahu a své dítě spolu s námi vhodně motivujte (např. nevyžadujte pro své dítě suchý chléb bez pomazánky nebo oběd bez masa , či zeleniny…)
Nebudeme Vaše dítě nutit něco jíst, ale snažíme se, aby každé jídlo alespoň ochutnalo. Navíc,  když se děti naučí jíst ve školce pro ně nezvyklá jídla, budou se bez problémů stravovat i později ve škole, kde dodržují stejná pravidla tvorby jídelníčků,  pouze upravená pro starší děti.

Kolektiv školní jídelny  přeje Vašim dětem, aby si v průběhu docházky prohloubily správné stravovací návyky tak důležité pro zdravý život.

Jídelníček je vyvěšen v pátek na týden dopředu na nástěnce i internetu.

O R G A N I Z A Č N Í     I N F O R M A C E

Školné a stravné plaťte jednou částkou na účet č.27-6622910217/0100,
(Školné Kč 936 Kč + stravné 6tiletí Kč 660, celkem 1596 Kč),
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu.
/v případě platby kroužků, které zajišťuje školka místo třídy uveďte
název kroužku !/ Mylné platby, tzn. které na tento účet nepatří = kroužky zajišťované agenturami, nebo platby SRPŠ vracím ihned zpátky na Váš účet!/

Platby můžete zadávat jak trvalým příkazem, tak každý měsíc přesnou částku, která je vyvěšena na nástěnce, nebo dopředu částkou na delší období. Přeplatky vracím na konci školního roku dětem, které odcházejí do školy, ostatním částku převyšující 1000 Kč, nebo Vámi požadovanou částku kdykoliv na požádání převodem na účet nebo v hotovosti.

Dále můžete platbu za školné a stravné provést též v hotovosti na začátku měsíce (ale prosím pouze výjimečně) – termín je vyvěšen dopředu na nástěnce a internetu. Částku k platbě zvýrazňuji žlutě, po zaplacení přeškrtnu jméno dítěte, naopak, když nemám 10. v měsíci platbu na účtu, zvýrazním jméno červeně, protože v případě nezaplacení je nutné předložit doklad o uhrazení dlužné částky, jinak není dítě přihlášeno k docházce do MŠ !

Odhlášení jídla se provádí nejdéle do 8.00 ve třídě u paní učitelky (mimořádná svačina do 10.00, telefony jsou uvedeny na nástěnkách).
Podrobné informace ke stravování jsou k dispozici na nástěnkách a v deskách u nástěnek stravování. Prosím sledujte případné změny.
Při jakýchkoliv nejasnostech nebo pochybnostech mne kdykoliv mezi
7.00 -14.00 hodin zavolejte, nebo přijďte, abychom se domluvili, nebo
použijte jidelna.duha@seznam.cz
tel. 608 859 212, 257218179/ 22

Jirasová Danuše, vedoucí školní jídelny