Zápis do MŠ

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY ZDE:
http://zapisdoms.praha5.cz

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA


Zápis do naší mateřské školy – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – bude probíhat v termínu:
ČTVRTEK 2.května 2019   od 7,30 – 17,00
/ POLEDNÍ PAUZA 12,00 – 13,00/
Zapis-plakat-2019

místo PRO podání vyplněné žádosti:

ředitelna školy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYGENERUJETE NA VÝŠE UVEDENÉM ODKAZU
V TERMÍNU OD  1. 4. 2019 – 1. 5. 2019.
JE ZDE UVEDEN  I PŘESNÝ POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST VSTUPU DO APLIKACE NA  ÚMČ PRAHA  JSOU ZŘÍZENA KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.


POZOR !!!!!
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v planém znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí se pokusíme společně vyspecifikovat, kde bude Vašemu dítěti nejlépe. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají  školská poradenská zařízení, která jsou zařazena v síti škol. 

 

Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 14.května 2019 od 7,30 – 11,00
 – ředitelna mateřské školy.

Od 14. května 2019 budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ. 

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude také na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 6. června od 15,30.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-rodice-1

souhrnne-informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-1