Září

První týden v září jsme se všichni seznamovali s novou třídou, pravidly, která budeme dodržovat, s novými kamarády a paní učitelkami. Nový školní rok jsme zahájili akcí “Malá technická univerzita- stavitel města”. Akci “Polytechbus” jsme si také moc užili.  Potom proběhlo ve školce divadlo “Kouzelnické představení”. V závěru měsíce nás navštívila domácí zvířátka a děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací.