Září a říjen

S dětmi začínáme s jednoduchými cviky na oromotoriku jazyka ( Pohádka o jazýčku) … seznamujeme se s jednotlivými písmenky a povídáme si nad obrázky. Trénujeme tím nejen rozvoj slovní zásoby, ale také mluvení ve větách.