Září u Ježků

Září u nás

Dobrý den, po delším čase se Vám znovu hlásíme na našich stránkách se stručným shrnutím událostí tohoto měsíce. Děti se na novou třídu, kolektiv i paní učitelky adaptovaly velmi dobře, včetně dětí integrovaných, které byly běžnými dětmi přijaty s bezprostřední samozřejmostí.

Nejdříve si děti osvojily vzájemně svá jména a značky a společně jsme si vytvořili několik pravidel chování ve třídě a k sobě navzájem. Pak jsme si vyprávěli o nadcházejícím podzimním čase- proměnách přírody, počasí, podzimních plodech a sklizni některých druhů ovoce a zeleniny. Ovoce a zeleninu jsme poznávali více smysly- hmatem, zrakem, čichem a samozřejmě chutí. Z jablíček jsme si uvařili kompot, který jsme také nezapomněli ochutnat. Z brambor jsme vytvořili nádherné “Bramboráčky” – “ozdoby” na ně jsme si vlastnoručně nasbírali při lesní procházce. Naučili jsme se několik básniček a písniček. Kromě toho jsme vytvořili řadu výtvarných děl, která jsou svědkem příjemných uplynulých událostí. Společně se těšíme , co přinese měsíc následující!