Zprávičky ze čtení u Ježků

Listopadové čtení

V listopadu nás navštívily dvě milé maminky našich spolužáků- Vítka a Samka. Maminka Vítka za dětmi přišla s příběhy žabích  kamarádů Kvaka a Žbluňka z pera Arnolda Lobela. Žabáci spolu prožívají humorné a mnohdy roztržité příběhy, takže i tentokrát bylo o zábavu postaráno. Děti pozorně poslouchaly a spoluprožívaly jejich příběhy a s chutí si pak po čtení zaskákaly s papírovými žabičkami, které pro ně maminka Vítka vyrobila. Když se vyskákaly, tak si vzaly pastelky a žabáky s radostí nakreslily. Na závěr dostaly sladkou odměnu v podobě želatinových žabiček. 

V závěru měsíce za námi dorazila maminka Samka, p. Krauszová. Její návštěva byla výjimečná především v tom, že pohádku, s níž za dětmi přišla, četla slovensky. Toto čtecí dopoledne jsme společně pojali v multikulturním duchu- děti se setkaly se slovenštinou, když si v tomto jazyce vyslechly klasickou pohádku “O koblížkovi, měly možnost porovnat zvířecí pojmenování v češtině i slovenštině, dozvěděly se, že “koblížek” se slovensky řekne “pampušik”, mohly si prohlédnout mapu Slovenska ve zvukové knize, kde si také vyslechly hymnu, poznaly hlavní město a sluchově rozlišovaly zvuky tamních zvířat. V neposlední řadě si pak na notebooku mohly prohlédnout a poslechnout hudební nástroj “fujaru”, která spolu s krojovými tanci patří neodmyslitelně k slovenskému folklóru.

Obě dopoledne byla plná netradičních zážitků a vjemů a proto chceme touto cestou velmi srdečně poděkovat oběma maminkám za jejich čas, který nezištně věnovaly nám. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání a nová pohádková dobrodružství!!!!!!