Zprávy z logohrátek

Logohrátky u Ježků -” Duben”– v tomto měsíci jsme vycházeli z minulých období a hodně opakovali- dechová cvičení, fonační cvičení, oromotoriku. Hodně jsme používali kartičky na určování protikladů, říkanky k prstovým cvičením a logopedické hádanky. Pracovali jsme s časopisem “Dráček”, kde jsme hledali rozdíly v obrázcích, vymýšleli rýmy na určená slova a smysluplně doplňovali nedokončené věty.

Logohrátky u Ježků- “Březen”- v tomto měsíci jsme se zaměřili hlavně na motivační dechová cvičení a zdravé břišní dýchání, motivační fonační cvičení( zvuky přírody a kolem nás…) a s tím související ovládání hlasu ( zesilování, zeslabování…) spojené s pohybem, oromotoriku mluvidel- motoriku mimických svalů, uvolňování jazyka a motoriku rtů. V dalším období můžeme přidat  říkanky na určité hlásky či posilování fonematického sluchu.

V uplynulém období jsme pokračovali v dechových cvičeních, motorice mluvidel a uvolňování jazyka a mimických svalů, přidali jsme logopedické hádanky, prstová cvičení a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek a posilování fonematického sluchu. Práce s dětmi byla převážně individuálního charakteru- zaměřili jsme se na děti s větší potřebou podpory.

Lednový report z logohrátek

V lednu jsme navázali na uplynulá období- základem jsou dechová cvičení, fonační cvičení, oromotorika. Foukali jsme do papírové koule, do brčka, dělali jsme bubliny pomocí bublifuku…Vítali a loučili jsme se říkankou-“Říkanková cestička”. Vyprávěli jsme pohádku pomocí obrázků o “Červené Karkulce” a “Hrnečku, vař”, hledali jsme nesmysly a rozdíly, rozšiřovali jsme si slovní zásobu prostřednictvím publikace- “Žvanda a Melivo”. Práce probíhala v malých skupinách nebo individuálně.

Únorový report z logohrátek

V únoru jsme pokračovali v rozběhnuté cestě- dechová cvičení- foukání bublinek, foukání do papírové koule, do peříčka….Fonační cvičení- zvuky kolem nás, zvuky zvířat věcí, činností….Vyplazovali jsme jazyk, špulili rtíky. Vyprávěli pohádku o Koblížkovi, učili se odpovídat celou větou na dané otázky, rozšiřovali slovní zásobu v oblasti místních příslovečných určení. Vítali jsme se a loučili “Říkankovou cestičkou”. V práci nám pomáhal časopis “Dráček” a publikace “Žvanda a Melivo” a ” Povídání s pohádkou”. Pracovali jsme individuálně(integrované děti) a v malých skupinkách.

Březnový logo- report

V březnu jsme opět dýchali- do vlasů, bublifuků, dlaní, hřbetů rukou, na tváře….Hráli jsme si s jazykem prostřednictvím pohádky “O jazýčku”. Rozlišovali jsme podobně znějící slova a hráli si s rytmem slov a slovních spojení. Pracovali jsme s pohádkou ” O třech prasátkách”- vyprávěli podle obrázků, dokončovali započatý děj příběhu, hledali rozdíly v obrázcích, snažili se používat správné předložky a mluvit celou větou. V neposlední řadě jsme pracovali s logopedickými hádankami. Opět jsme si povídali v malých skupinkách po čtyřech- pěti kamarádech. Užili jsme si to a často se i smáli, protože smích nám v mluvení také moc pomáhá.