Zprávy z logohrátek

Logohrátky u Ježků- v tomto měsíci jsme se zaměřili hlavně na motivační dechová cvičení a zdravé břišní dýchání, motivační fonační cvičení( zvuky přírody a kolem nás…) a s tím související ovládání hlasu ( zesilování, zeslabování…) spojené s pohybem, oromotoriku mluvidel- motoriku mimických svalů, uvolňování jazyka a motoriku rtů. V dalším období můžeme přidat  říkanky na určité hlásky či posilování fonematického sluchu.

V uplynulém období jsme pokračovali v dechových cvičeních, motorice mluvidel a uvolňování jazyka a mimických svalů, přidali jsme logopedické hádanky, prstová cvičení a rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek a posilování fonematického sluchu. Práce s dětmi byla převážně individuálního charakteru- zaměřili jsme se na děti s větší potřebou podpory.

Lednový report z logohrátek

V lednu jsme navázali na uplynulá období- základem jsou dechová cvičení, fonační cvičení, oromotorika. Foukali jsme do papírové koule, do brčka, dělali jsme bubliny pomocí bublifuku…Vítali a loučili jsme se říkankou-“Říkanková cestička”. Vyprávěli jsme pohádku pomocí obrázků o “Červené Karkulce” a “Hrnečku, vař”, hledali jsme nesmysly a rozdíly, rozšiřovali jsme si slovní zásobu prostřednictvím publikace- “Žvanda a Melivo”. Práce probíhala v malých skupinách nebo individuálně.