Zprávy z logohrátek

Říjnové logohrátky

V říjnu jsme si hodně hráli se zvuky kolem nás, s intenzitou hlasu a rytmem. Rytmizovali jsme říkadla nebo jednotlivá slova. Každé naše setkání začínáme a končíme říkankou “Říkanková cestička”. Tyto činnosti jsme doplňovali cvičeními hrubé motoriky- běh, skok, lezení, plazení, přeskoky, chůze po linii, převalování…Nechyběla ani dechová cvičení- foukání do vlasů, ocasu draka, brčka, do prstíků…. V dalších obdobích budeme tyto činnosti rozvíjet a prohlubovat a rozšíříme je o trénování jemné motoriky a oromotoriky.