Zprávy z logohrátek

Listopadové logohrátky

V měsíci listopadu pokračujeme v rozvoji a upevňování hrubé motoriky, prohlubujeme dechová cvičení- usměrňování výdechového proudu, hospodaření s dechem, prodlužování dechu a zvláště se věnujeme nácviku břišního dýchání. Nezapomínáme na náš rituál úvodní a rozlučkové říkanky. Dechová cvičení a cvičení hrubé motoriky doplňují fonační cvičení a hra na tělo s rytmickými říkankami. Postupně přidáváme cvičení jemné motoriky- navlékání korálků, práce s modelínou, tvarování měkkého papíru.