Lednové logohrátky

V měsíci lednu jsme opět cvičili dýchání- dechovou výdrž, usměrňování výdechového proudu a nacvičovali jsme břišní dýchání. Foukali jsme bublinky z bublifuku, do papírové koule a nafukovali jsme bříško jako “balónek”. Naučili jsme se další logopedické říkadlo a rozvíjeli jsme slovní zásobu s DH “Protiklady”. Pokračujeme ve fonačních cvičeních i cvičení lokomoce. V neposlední řadě cvičíme jazýček s pohádkou ” O jazýčku”.