Zprávy z logohrátek u Krtků

Logopedické hrátky ve třídě Krtků

Říjen –  rozvoj hrubé motoriky ( házení,chytání míče,přeskoky nízkých překážek)

– rozvoj jemné motoriky ( modelína – zpracování,vyválení kuličky,válečku- utvořit hada,kruh apod.)

– procvičení rukou – prstů (říkanka ,,Ťuká ťuká deštík,, , spojování prstů podle pokynů učitelky )

 

Listopad – rozvoj hrubé motoriky ( poskoky snožmo,na jedné noze,stoj na jedné noze – udržení rovnováhy)

– rozvoj jemné motoriky ( práce s papírem – volné vytrhávání,do tvarů podle čar ( např. kruh,čtverec,obdélník apod.)

– procvičení rukou – prstů ( překřížit ruce,spojit prsty ( pumpovaly dvě panenky)

– houbička na nádobí ( určit dětem co je hrana,strana,roh a uchopit dle pokynů učitelky a umisťovat do různých směrů např. palec strana,ukazovák hrana …… )

 

Prosinec – rozvoj hrubé motoriky ( překážková dráha – podlez,přelez,prolez,přeskoč )

– dechová cvičení ( nádech nosem,výdech ústy ( houpeme plyšáka),procvičení mluvidel – gymnastika mluvidel)

– rozvoj jemné motoriky – grafomotorika ( grafomotorické listy,držení tužky – špetkový úchop)