Zprávy z logohrátek u Medvědů

Zde najdete vždy jednou měsíčně informace, co děláme v Logohrátkách a co už umíme. K práci využívám zejména dětské knížky s říkadly,Šimonovy pracovní listy a interaktivní tabuli. 

CO UŽ UMÍME

Březen

Leden a únor

Listopad + prosinec

Září a říjen