Zprávy z logohrátek u Medvědů

Logohrátky začnou v naší třídě probíhat v průběhu října.

S dětmi ale již během aktivit, jako například učení básniček, zkoušíme jednoduché cviky na oromotoriku  jazyka.