Zprávy z logohrátek u medvědů

KVĚTEN + ČERVEN

Tyto dva měsíce už jsou spíše o opakování toho, co jsme se během roku naučily.  Procvičujeme jazýček a hrajeme si se slovíčky. 

BŘEZEN + DUBEN

V těchto měsících  jsme se s dětmi již zaměřily na trochu více povídání. Pomocí pohádkových obrázků jsme procvičovaly vyprávění jednoduchých příběhů, ale také časovou posloupnost.  Zkoušely jsme také poznávat písmenka na začátku a na konci slova.

LEDEN + ÚNOR 

V lednu jsme v našich Logohrátkách pokračovaly. Už toho umíme trochu více a tak jsme zkusily pracovat i s naší interaktivní tabulí.  Na té jsme plnily jednoduché úkoly klauna Písmáčka. Poznávaly jsme tvary písmen, vytleskávat jednoduchá slovíčka a určovat počet slabik.

PROSINEC

V prosinci nám zabralo hodně čas cvičení písniček a básniček na besídku, ale to nám nebránilo v tom do nácviku nějaká jednoduchá cvičení na náš jazýček zařadit.   Pravidelně se věnujeme oromotorice jazyka, protože ta je pro nás velmi důležitá.

LISTOPAD

S logohrátkami  postupně začínáme.  Naše školková logopedka Jana si s námi na chvilku popovídala, takže už víme na čem máme zapracovat a co nám dělá problémy.

Zkoušíme různé cviky na oromotoriku jazyka. Hrajeme jednoduché pohybové hry, protože i to do logopedie patří. Zatím děláme jednoduché věci, ale pomalu se dostaneme i k něčemu složitějšímu.

Pokud budete mít zájem, ráda vám ukážu jaké knížky či pracovní sešity k Logohrátkám používám, ať můžete procvičovat i doma.