Zprávy z logohrátek u Myšek

Logochvilky probíhají v rámci dopoledních aktivit. Jsou to různá dechová cvičení a oromotorika.