Zprávy z logohrátek u myšek

DUBEN

V měsíci dubnu jsme opakovali pohádku “O jazýčkovi”. Zkoušeli jsme s dětmi různá dechová cvičení – přivonění ke kytičce, foukání do bublifuku. Nezapomněli jsme také na oromotoriku (procvičení mluvidel).

BŘEZEN

V březnu jsme si hodně povídali o Velikonocích a tradicích a rozvíjeli jsme tak řečové schopnosti, dovednosti a vyprávění. Procvičovali jsme jazýček ( oblíbená hra “Na kočičku”) a dělali různá dechová cvičení – např. Nafukování balónků nebo hra “Foukaná” (foukání do papírků na stole).

ÚNOR

V dalším měsíci jsme se zaměřili hodně na pohádky. Děti poslouchaly čtení pohádky a poté zkoušely vyprávět příběh. K této činnosti se ještě budeme hodně vracet, protože jim vyprávění ještě moc nešlo. Zkoušeli jsme i časovou posloupnost a řazení obrázků dle dějové posloupnosti. Také jsme zařadili dechová cvičení a procvičovali jsme jazýček (hra na kočičku, čertíky..)

LEDEN

V novém roce pokračujeme v procvičování motoriky mluvidel pomocí různých jednoduchých her  a cvičení – například různé hry s jazýčkem. Tento měsíc jsme se hodně věnovali pohádkám. Povídali jsme si o postavách z večerníčků a klasických českých pohádek. Také jsme četli spolu s dětmi pohádky s obrázky, kdy děti samy doplňovaly slova dle obrázků.

PROSINEC

V rámci logohrátek jsme pokračovali v různých dechových cvičeních a také v procvičování oromotoriky (motoriky mluvidel). Zaměřili jsme se hlavně na hru na čertíky. V rámci logopedie jsme trénovali i hrubou motoriku a oblíbenou pohybovou hrou se stala “Čertovská honička”.

LISTOPAD

V měsíci listopadu u nás ve třídě začaly Logohrátky.  Protože jsme ještě malé myšky, tak začínáme s jednoduššími věcmi.

Tento měsíc jsme si četli a vyprávěli pohádku “O jazýčkovi”, která děti moc bavila.  Zkoušeli jsme různá dechová cvičení – hráli jsme si na vítr, přivoněli ke kytičce atd.

Také jsme dělali oromotoriku (=motorika mluvidel), která je velmi důležitá, aby nedocházelo k poruchám výslovnosti. Hráli jsme si na opičky, kočičky nebo na čertíky.