Zprávy z logohrátek u Sov

Logopedické hrátky ve třídě Soviček

Říjen – rozvoj hrubé motoriky ( házení,chytání míče,přeskoky nízkých překážek)

– rozvoj jemné motoriky ( modelína – zpracování,vyválení kuličky,válečku – utvořit hada,kruh  atp.)

– procvičení rukou – prstů ( říkanka ,,Ťuká ťuká deštík,, , spojování prstů podle pokynů učitelky)

 

Listopad – rozvoj hrubé motoriky ( poskoky snožmo,na jedné noze,stoj na jedné noze – udržení rovnováhy)

– rozvoj jemné motoriky ( práce s papírem – volné vytrhávání,do tvarů podle čar ( např. kruh,čtverec,obdélník atp.)

– procvičení rukou – prstů ( překřížit ruce,spojit prsty ( pumpovaly dvě panenky)

–  houbička na nádobí ( určit dětem co je strana,hrana,roh a uchopit dle pokynů učitelky a umisťovat do různých směrů např. palec strana,ukazovák hrana ………)

 

Prosinec – rozvoj hrubé motoriky – ( překážková dráha – podlez,přelez,prolez,přeskoč)

– dechová cvičení ( nádech nosem,výdech ústy ( houpeme plyšáka ),procvičení mluvidel – gymnastika mluvidel )

– rozvoj jemné motoriky – grafomotorika ( grafomotorické listy,držení tužky – špetkový úchop )