Zprávy z logohrátek u Sov

Logopedické hrátky ve třídě Soviček

ŘÍJEN  –  rozvoj hrubé motoriky ( házení,chytání míče,přeskoky nízkých překážek)

– rozvoj jemné motoriky ( modelína – zpracování,utvoření kuličky,válečku – utvořit hada,kruh atp.)

– procvičení rukou – prstů ( říkanka ,,Ťuká,ťuká deštík,,  , spojování prstů podle pokynů učitelky )

LISTOPAD – rozvoj hrubé motoriky ( poskoky snožmo,na jedné noze,stoj na jedné noze – udržení rovnováhy )

– práce s papírem – volné vytrhávání,do tvarů podle čar ( např. kruh, čtverec, obdélník  atp.)

– procvičení rukou – prstů ( např. překřížit ruce,spojit prsty ( pumpovaly dvě panenky )

– houbička na nádobí (  určit dětem co je strana, hrana, roh a uchopit dle pokynů učitelky a umisťovat do různých směrů např. palec strana , ukazovák hrana ….)

PROSINEC – rozvoj hrubé motoriky ( překážková dráha – podlez, přelez, prolez, přeskoč )

– dechová cvičení ( nádech nosem, výdech ústy (  houpeme plyšáka ), procvičení mluvidel – gymnastika mluvidel )

– rozvoj jemné motoriky – grafomotorika ( grafomotorické listy, držení tužky – špetkový úchop )

Kolektivní jazykové chvilky

– motivace

– dechová cvičení

– artikulační cvičení – ,,Pohádka o jazýčku žirafy Žofky ”

– ..Procvičte si pusinku s Toníkem”

– zrakové a sluchové vnímání

– rozvoj slovní zásoby

– automatizace hlásky

– grafomotorické cvičení ( rozvoj hrubé motoriky)

Krokování  při krokování je nutný stálý rytmus, během kterého  dítě dělá určitý počet kroků k danému cíli.

Leden – A , E , I , Y , O , U 

Únor – B , P , M , T

Březen – D , N , F , V

Duben – J , H , CH , K

Květen – G , C , S , Z

Červen – Š , Ž , L , R , Ř

 

Logohrátky u Sov

Ve čtvrtek 17.10.2019 si děti na logohrátkách  procvičovaly hrubou motoriku a to překonáváním různých překážek ( přelez,podlez,prolez ) a skluz po šikmé ploše,dále pak házení a chytání míče ( obouruč ) ve dvojicích.

 

31.10.2019 – rozvoj jemné motoriky – děti si zmačkaly z  papíru kuličku

– cviky na udržení rovnováhy,aby kulička nespadla  –  položíme na hlavu

– natažená paže dlaní dolů,kulička položená na propnutých prstech

– ruka pokrčená v lokti,položená kulička na ohnutém lokti

–  podávání si kuličky kolem svého těla ,v sedě střídavě  pod pokrčeným     kolenem

– v leže na zádech uchopení kuličky mezi kotníky a zvedání nahoru a zpět dolů

– dechová cvičení – foukej kuličku z jedné strany stolu na druhou

– předávání kuličky v kruhu – procvičení koordinace zraku a ruky,rozvoj postřehu

 

7.11.2019  rozvoj jemné motoriky – práce s modelínou – zpracování modelíny mačkáním

– modelínu vezmeme do dlaní a krouživými pohyby dlaní utvoříme kuličku

– na podložce válíme modelínu do tvaru tenkého válečku ( jednou       rukou,obouruč)

– z válečku tvoříme písmena abecedy A, T, E

– zkus vymodelovat začáteční písmeno svého jména ( podle předlohy ) nebo  celé své jméno

-volné modelování