Zprávy z logohrátek u Sov

Logopedické hrátky ve třídě Soviček

 

Kolektivní jazykové chvilky

– motivace

– dechová cvičení

– artikulační cvičení – ,,Pohádka o jazýčku žirafy Žofky ”

– ..Procvičte si pusinku s Toníkem”

– zrakové a sluchové vnímání

– rozvoj slovní zásoby

– automatizace hlásky

– grafomotorické cvičení ( rozvoj hrubé motoriky)

Krokování  při krokování je nutný stálý rytmus, během kterého  dítě dělá určitý počet kroků k danému cíli.

Leden – A , E , I , Y , O , U 

Únor – B , P , M , T

Březen – D , N , F , V

Duben – J , H , CH , K

Květen – G , C , S , Z

Červen – Š , Ž , L , R , 

 

 

 

 

 

9.1.2020 – A – nápodoba ( otevřít pusu na jablíčko – zvuky má,pá,lá )

– procvičte si jazýček – pohádka žirafy Žofky

– Jak šli Líza a Kvak do školy ( příběh o koze a žabákovi )                                                   – rozvoj slovní zásoby ( obrázky s obsahem hlásky A ( např.                  brána,vrána,koza,žába ,nákladní auto )

– pracovní listy ( vyprávěj příběh )

– básnička :       Dupy,dupy,nožky,nohy,koza Líza ta má rohy.Trky,trky,takhle trká,do Aničky pořád strká.Cupy,cupy zelí chroupá,koza Líza není hloupá.O zelí,o zelí,hned se s tebou podělí.

16.1.2020

– procvič si pusinku s Toníkem ( artikulační cvičení)

– dechová cvičení ( foukáme do balonku,větrníku,sfoukneme peří z dlaně)

– pohádka ,,O Eskymačce Emilce”

– pracovní list- vyprávěj co vidí na obrázku,vybarvuj.

– rozvoj slovní zásoby – E na začátku slova ( např. Eda,Ema,emu,ementál..)

E uprostřed slova  ( např. abeceda, led,letadlo,lego…)

E na konci slova  ( např. vidle,židle,pole…)

– básnička :  Eda má rád exotiku , Ema zase ementál.

V restauraci u Elšíků Eda Emě pošeptal:

,,Emo,prý máš doma emu,pštrosa emu hnědého,

dám kus sýra kvůli němu ještě nesnědeného”.

Jak je to dál s těmi dvěma,to se nikdo nedoví.

Jenom to mi řekla Ema: ,, Emu patří Edovi”.

31.1.2020 hláska ,,O”

– pohádka ,,O opičce Olině”

– dechová cvičení = foukání si do dlaní,sfoukneme z dlaně peříčka

– artikulační cvičení = široký úsměv,vycenit zuby,zamračit se,nafouknout tváře,

nafukovat tváře střídavě.

– básnička – Není kolo jako kolo,já mám kolo,ty máš kolo.

Každé kolo – jiný druh,já se vezu,ty máš kruh.

Hláska ,,U”

– pohádka ,,O Budulínkovi”

– vyjádření zvuku = au – au , jů – jů, bum – bum, uí – uí, ou – ou, kuk – kuk, uf – uf,                                                fů -fů, fuj – fuj

– automatizace hlásky – písnička – Pod dubem,za dubem,tam si na tě počíháme,

pod dubem,za dubem,tam tě oškubem.

– básnička – Bu bu bu ! Už na tebe kluku jdu!

Popadnu tě zezadu,chytnu se tě za bradu,

jak uvidím kousek nosu,já tě do něj kluku kousnu.

Myslíš si,že je to psina?Já jsem totiž strašná zima.

27.2.2020 – ,,B

– pohádka ,,Jak chtěli bubáci nové boty”

– dechová cvičení

– artikulační cvičení

– sluchové vnímání ( nápodoba zvuků ba-ba, be-be ,bi-bi ,bo-bo , bu-bu ,bá-bá,

bé-bé,bí-bí …..)

– básnička : U Boubína bouda,u té boudy houba.

Ta houba je bedla,je to houba jedlá.

– rozvoj jemné motoriky – pracovní list

,,P

– pohádka ,,Perníková chaloupka”

– povídání o pečení perníčků ( kdo je peče,co k tomu potřebuje atd.)

– dechová cvičení

– artikulační cvičení ( cvičení s jazykem)

– rozvoj slovní zásoby – různá slova např. pero.opice,slepice,lampa,okap atd.

– rytmizace – vytleskávání slov

– básnička : ,,Padá lupen po lupenu,

Pepa stojí pod lípou:

,,Pojďte děti,pojďte chytat,

penízky se posypou!”

Pod lípou je kupa dětí,

pomáhají Pepovi!

Pak u Pepy nakupují

za penízky lipový.

– jemná motorika – pracovní list ( vybarvování perníčků)

5.3.2020   ,,M

– pohádka ,,O malém medvídkovi”

– dechová cvičení ( zima,peříčka,fotbal,listy )

– artikulační cvičení ( lížeme med,zmrzlinu,mlsná kočička,čertík,mlaskání atp.)

– básnička ,,Myška tanečnice”

Měl jsem myšku tanečnici,

tančila mi po světnici,

byla černá a bílá,

každému se líbila.

Když jsem vyšel ze dvorečka,

točila se do kolečka,

hopla tam,hopla sem,

mrskla fouskem pod nosem.

– pracovní list – rozvoj slovní zásoby

– rozvoj grafomotoriky

12.3.2020    ,,T “

– Pohádka o jazýčku žirafy Žofky ( procvičíme si jazýček )

– artikulační cvičení ( lížeme zmrzlinu,loďka – z jazyka uděláme mističku =     loďka vyplouvá na moře a vrací se zpět do přístavu,ryba,koník )

– rozvoj slovní zásoby písmeno T

,,D

– pohádka ,, Dan a Dominik”

– dechová cvičení – jsme v lese,cítíte tu lesní vůni ? Nádech nosemj,výdech ústy – ááááá ( vůně kůry,jehličí )

– slyšíte jak les mluví? Nádech nosem,výdech šššš ( šumí les) , fífífífí ) fouká vítr ve větvích )

– artikulační cvičení

– rýmování ( mrak – frak, kost – most atd. )

– co začíná na písmeno D

– rozlišování délky slov ( dům,domeček…)

– grafomotorika

 

COVID-19

Vážení rodiče,posílám náměty na logochvilky,které můžete s dětmi využít v domácím prostředí a tím si procvičovat slovní zásobu,výslovnost a užít si i trošku legrace.

Písmeno  ,,T

Artikulační cvičení – Lížeme zmrzlinu – postavení  jazyka na horní patro za zuby. Na horní patro vložíme  jedlý papír a dítě se ho snaží  jazykem  odstranit.Loďka – z jazyka uděláme mystičku,to bude loď.Loď vyplouvá na moře a vrací se zpět do přístavu.Pomalu vysouváme a zasunujeme jazyk. Koník – jazyk položíme na tvrdé patro a několikrát zamlaskáme jako kůň.   Ryba – našpulíme a otvíráme ústa jako ryba.

Zrakové a sluchové vnímání – vyjmenujeme s dětmi všechny dopravní prostředky, kterými  se může jet na dovolenou.Rozdělíme je na ty,které obsahují hlásku T a které ne.Třídíme obrázky,které obsahují hlásku  T.

Rozvoj slovní zásoby – Řekni opak – děti říkají opak k uvedenému,např. den noc ),den je teplý studený ),sluníčko hřeje ( (vítr chladí  ),teta je hodná ( zlá…. ) Rýmování – Lze využít – chata – vata – pata, plete – kvete ,vítá – lítá ….

Slabiky – ta , te , ty , to , tu

Slova – táta , teta , tady ,toto , tele , auto , autobus , letadlo , hotel , výlet , nalít , napít ……

Automatizace hlásky – Básničky a říkanky :  To je táta , to je máma , bratr ,                                                                                                           sestra , to jsem já.

My patříme dohromady , my                                                                                                             jsme  jedna rodina.

Mámo , táto , v komoře je                                                                                                                    myš.Pustíme tam kocoura, on tu                                                                                                    myšku vyšťourá. Mámo, táto, už                                                                                                     tam není nic.

Vytleskáváme rytmus říkanek, v různých obměnách můžeme krokovat, tleskat, dělat dřepy, bubnovat ……

Písmeno ,,D

Dechová  cvičení – Jsme v lese, cítíte tu  lesní vůni ? – nádech nosem, výdech ústy  – áááá – vůně kůry a jehličí.

,,Slyšíte, jak les mluví ?” – nádech a výdech – šššš – to šumí listí ( děti kontrolují proud vzduchu na peříčku )

– nádech a výdech – fífífí – to se prohání vítr ve větvích

Další dechová cvičení – nádech nosem a dlouhý výdech – ústy s fonací                                                                         (troubení autahoukání vlaku )

–  nádech a prudký krátký výdech – cvrček cvrká  –                                                                   ccccccc

Artikulační cvičení – otevíráme a zavíráme pusu, ťukáme jazykem na horní řezáky,jazykem kroužíme kolem rtů, olizujeme patro jazykem – natíráme strop, vyplazování jazyka v rychlejším tempu, jazykem tlačíme proti tváři – máme bonbon.

Zrakové a sluchové vnímání – rytmizace – tleskání, rozklad slov na slabiky  :       E – da, Da – vid, da – tel, dub, du-dek, drozd, Do-mi-nik, Lí-da, Da-na,ja-ho-da. Dudák dudá dududu, na dudy si zadudu! ( přitom dupat do rytmu a zdůrazňovat D )

Hledání hlásky D :  D  na začátku slova : dudlík, duha, děda, dýmka, domino,                                                                                              datel,

                                         D  na konci slova : led, med, hned, hrad

                                         D  uprostřed slova : cedník, špendlík, židle, jedle, jede,                                                                                                 indián,jahody

Rýmování : mrak-frak, prak-drak, kost-most, puška-muška, hruška-tužka.

Rozlišování délky slov :  krátké,  delší,  nejdelší : dům – domek – domeček, stůl-stolek-stoleček.

Hry : Na datla  – děti vyťukávají slova z obrázků

Všechno lítá, co peří má : – říkáme, co všechno lítá : datel létá, strom  létá,                                                                     drozd létá …. pokud děti souhlasí, zvednou ruce                                                                     nad   hlavu – jinak je nechají dole.

   Písnička :  Pod dubem, za dubem měla jedna dvě

červená jablíčka, dala jedno mně.

Nechtěla mně jedno dát, začala se vymlouvat,

že nemá, že nedá, že je o ně zle.

Grafomotorické cvičení :

Jemná motorika : – hry s dlaněmi a prsty, zavírání a otvírání ruky, pomalu v                                                      klidném tempu

– roztahování a stahování prstů, ťukání ukazováčku o dlaň                                                 druhé ruky

– dotyk špičkami prstů – stříška

– obě ruce dlaněmi k sobě – miska

– napodobujeme zobáček ptáčka – k palci postupně                                                             přibližujeme ostatní prsty – nejdříve pravou, potom levou                                                 rukou a dále souběžně oběma

Hrubá motorika : – procvičujeme pohyblivost celého těla ( lezení, běhání,                                                       skákání )

– skáču si já pěkně k lesu, pěkný žalud sobě nesu ( poskoky                                               snožmo ) hop a skok, k lesu už je jenom krok (poskoky                                                       snožmo a na závěr krok )

26.4.2020

Písmeno ,,N

Dechová cvičení Bolístka – Norberta,vílu Evelínu bolí noha – pofoukáme                                                                           bolístku

V lese – jsme na kameni před hájovnou v lese, nádech –                                                                    přivoníme nosem k voňavému lesu, výdech –                                                                          odfoukneme lístky padající za stromů

                                        Zpíváme písničku – při nádechu ná, né, ný, nó, nú a při                                                                       výdechu nú, nó, ný, né, ná

Artikulační cvičení – Opakování vět – Nota bydlí v hájence. Vidí vílu Evelínu a                                                              volá na ni : ,, Evelíno, hledej lunu!” Notička má                                                                          panenku Nánu a řká : ,, Na, Náno, na !” Nána nechce a                                                        říká : ,, Né, nené, né !”

                                             Sladké rty – Máme nutelu, kterou pomažeme dětem horní                                                       a spodní rty. Děti mají otevřená ústa a olizují jazykem                                                         horní rty doleva, doprava a dolní rty doleva a doprava.                                                       Nejdříve pomalu, poté pokud možno zrychlují.

                                              Umývač – Ťukáme jazykem na horní ret.

                                               Malíř – Kreslíme kroužek vyplazeným jazykem.

                                                Kladívko – Ťukáme jazykem na tvrdé patro střídavě za                                                             horními řezáky, vyslovování hlásky ttttttt, ddddd.

                                                Šnek – Jazyk opřeme na horním patře a ohýbáme                                                                          směrem vzad ( jako zamotaná záclona ). Cviky                                                                        kontrolujeme v zrcátku.

Zrakové a sluchové vnímání : Fonematický sluch – děti mají zavázané oči a                                                                hledají zvuk zvonečku, tvoříme zvuky o předměty a                                                           děti hádají, o jaký předmět jde ( např. sklenka, nůžky                                                           apod. )

Opakování slabik – na ne ny no nu nou ni, nanananana,                                                       nenenenene, nynynynyny, nonononono, nununununu                                                       a ninininini.

Vyhledávání písmena N na obrázku a zároveň                                                                         opakování slov – núžky, bonbon, nos, noha,                                                                               nosorožec,  balon, piano apod.

Rozvoj slovní zásoby :  N na začátku slova  – nádobí, nábytek, nemoc, netopýr,                                                        nos, noha apod.

                                                  N na konci slova :  fén, banán, kámen, meloun, prsten,                                                           jelen apod.

                                                  N uprostřed slova :  vlna, vana, piano, záclona, pěna,                                                              panenka, kamna apod.

Didaktická hra  ,,Protiklady” : hra využívá dvojice obrázků.Děti mají najít                                                                  protiklady, které k sobě logicky patří, pojmenovat je. V                                                     obměně hledají obrázky, kde se vyskytuje písmeno                                                              ,,N”.

Automatizace hlásky : Rozpočítadlo : Ene bene, Emane, tu je panna, tu je                                                                                              vana,tu je kámen,tu je buben.Ene bene                                                                                      Emane, kdo tu s námi zůstane?  Ať je to                                                                                      ten, nebo ten, plácneme ho koštětem.     

Grafomotorická cvičení : ,,Komín ”  :  postupné uvolňování zápěstí a celé ruky.                                                          Krouživými pohyby děti kreslí kouř směrem nahoru.

Písmeno ,,F” 

Počasí – říkanka s pohybem  :

Přiletěl jak drak     ( běháme do kruhu)                                                                                        velký černý mrak   (  zastavíme se a rukama ukazujeme velké kolo)                            Nad námi se zastavil,  ( stojíme, ruce vzpažíme nad hlavu )                                              spršku na nás vypustil.   ( pohybujeme  prsty, jako že prší )          

Pak se jenom zatočil,  ( zatočíme se na místě dokola )                                                          na další pouť odkvačil.  ( běháme do kruhu )                                                                             Sluníčko vysvitlo zas,  ( zastavíme se, ruce natahujeme a zase krčíme )                     viděli jsme plno krás,  ( ruku přiložíme k očím, jako když se rozhlížíme )                   poupátka se rozevřela,  ( zvedáme se ze dřepu, ruce vzpažíme nad hlavu do V )   sluníčku se uklonila.   ( ukloníme se )

Artikulační cvičení : Trampolína  :  široce otevřená ústa a špičku vypláznutého                                              jazyka dáváme nahoru a dolů.

                                             Sekačka : otevřená ústa a vypláznutý jazyk se pohybuje z                                               jedné strany na  druhou.

                                             Bubák : bojíme se bubáka – stiskneme horními zuby                                                          spodní  ret.

                                             Masáž : masírování dolního rtu horními řezáky, jezdíme                                                   zuby z jedné strany na druhou.

Podpůrná artikulační cvičení a zvuky : běžné foukání do proužku                                                                           papíru,bublinek na ruce apod.

nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven                                                 přes pevný závěr ( P,B)

Zrakové a sluchové vnímání : Sluchová paměť : vítr – říkáme slabiky fi, fo, fu, fa                                            v určitém sledu za sebou.Děti si je musí zapamatovat a                                                    stejně zopakovat, např. fi-fi-fóó, fu-fíí-fu atd.

                                            Sluchová pozornost : Honzo vstávej – děti v kolečku klečí                                             na kolenou a mají  položenou hlavu v dlaních, mezitím                                                       říkáme řadu různých  slov. Vždy když děti  uslyší slovo,                                                     které se týká počasí,  zvednou hlavu.Při obměně mohou                                                 zatleskat, zamávat.

                                            Sluchová diferenciace : kde je stejná bouřka? –                                                                   použijeme  neprůhledné lahvičky s různými materiály,                                                       např.  korálky, rýže, hrášek apod.Děti si vyberou jednu z                                                   lahviček a snaží se najít  druhou lahvičku se stejným                                                           obsahem, dle zvuku, jaký lahvička vydává.

                                            Zrakové vnímání : co zmizelo – děti si prohlédnou asi 5                                                  obrázků a zakryjí si oči.Jeden obrázek odebereme a dítě se                                            pokouší uhodnout, který zmizel.

Automatizace hlásky : Fouká, fouká – Fouká, venku fouká,Haf se z  boudy                                                                                               kouká.Fanda volá na Hafa, ať vstane a                                                                                         zahafá.Hafá Haf, že nevstane, až to                                                                                              foukat přestane.

Grafomotorická cvičení : jemná motorika : mráček – děti si vystřihnou                                                                      mráček  podle šablony, poté si ho potřou lepidlem,                                                              trhají kousky vaty a lepí je do mráčku.

Grafomotorika : vítr fouká – děti na slabiku fííí kreslí čáry od mráčku z levé                                                              strany na pravou.

                                    pejsek Haf skáče ke kosti : děti kreslí horní obloučky od                                                                pejska ke kostem.

4.5.2020

Písmeno ,,V

Dechová cvičení – vítr fouká – nádech nosem a výdech ústy, vítr fouká fíííí,                                                 foukáme do listu papíru,do pírek,fotbal – na zemi foukáme                                             do  zmačkané papírové koule,přivoníme ke kytičce.

  vlak – nádech nosem a výdech s prodlouženým  ÚÚÚ

    houkání sovy – výdech ve spojení Ú s další samohláskou                                                aú,oú,eú

 žába kváká – malá žába kváká va, va,velká kváká kvááá,kvááá

Artikulační cvičení – pohádka o jazýčku žirafy Žofky

Byl jeden jazýček a ten bydlel v pusince.

Ráno se probudil a protáhl se ( vypláznout jazyk co nejvíc)

Podíval se nahoru,jestli svítí sluníčko ( jazyk vysunout nahoru k nosu)

Není venku bláto? ( jazyk vypláznout ven k bradě )

Bylo hezky,a tak šel na procházku ( jazykem kmitat ze strany na stranu )

Uviděl koníčka a šel si zajezdit,hopsal ( jazykem klepat o horní patro )

Šel dál a spatřil houpačku,pohoupal se ( jazyk z úst a dovnitř )

Jazýček už byl unavený a měl žízeň.Napil se mlíčka ( lízání jazykem)

Umazal si pusinku a musel se ji umýt ( olizování rtů,horního i spodního)

Už byl večer.Jazyk se vrátil do pusinky a šel spát (vypláznout jazyk a zasunout zpět)

Zrakové a sluchové vnímání – nápodoba zvuků a hlasů – jak dělá žába?Jak dělá                                                                 vítr?Jak dělají vrabci?Jak houká vláček?                                                                                   tiše a hlasitě – rozlišujeme sílu zvuků,co je                                                                               tiše,co je hlasitě.                                                                                                                                         procvičování hlásky – va,va,va,kva,kva,kva na                                                                       písničku ,,Travička zelená”                                                                                                                 rytmizace slov tleskáním – va-na,va-nič-ka,                                                                           vo-da,vo-dič-ka,va-ta,va-tič-ka,vá-za,                                                                                           vá-zič-ka atd.

Pohybové cvičení ( na písničku ,,Travička zelená”)                                                                 Žabička zelená,z jara celá blažená,            (dřep,ruce opřít o zem,pohupovat se v                                                                                          kolenou,2x opakovat)                                    vypere si košilku,                              (stoj ,předklon,pohyb rukama naznačuje praní)    usuší ji na sluníčku                         ( ruce vzpažit ke sluníčku,mávat rukama)                  Kvaky,kvak,kvaky,kvak           (ruce předpažit a prsty obou rukou o sebe klepat)    je to žabka,je to tak                  ( ruce složit pod bradu)                                                            Žabička zelená,z jara celá blažená ( dřep,ruce opřít o zem,pohupování v                                                                                              kolenou,2x opakovat)                                             na sluníčku poskakuje,nožičky si protahuje        (skoky snožmo,unožování do                                                                                                            stran)                                                       Kvaky,kvak,kvaky,kvak,                     (prsty obou rukou klapají o sebe)                             je to žabka,je to tak                              (dřep,ruce složit pod bradu)

Automatizace hlásky – zpíváme písničky na slabiky – va,va,va,kva,kva,kva na                                                     písničku ,,Travička zelená”                                                                                                                 jak dělá – žába,vítr,vrabci,vláček napodobujeme zvuky

Básničky – Vojta volá na Ivanu,                                             Vendo,Vendo,Venouši ,                                   polez z vany ven.                                                   copak tě to pokouší.                                      Zavoláme malou Vandu,                                     Vendo,Vendo,pojď ven,                                půjdem spolu ven.                                                 budem válet sudy jen.

Venku svítí pěkně slunce,                                                                                                                   voní travička,                                                                                                                                             ve vaničce na nás čeká teplá vodička.

Písmeno ,,J” 

Leze ježek ( říkanka s pohybem )

Leze ježek,leze v lese,vajíčka si domů nese,         ( děti lezou ve vzporu klečmo                                                                                                             kolem kruhu)                                       děti lesem běhají,ježka všude hledají.      (  stojí,běh po kruhu a bodají před                                                                                                       tělem ukazováčky )                                      Leze ježek,leze v lese,červíky si v jablku nese,   (  děti lezou ve vzporu klečmo )    do listí se zahrabal,schoulil se a potom spal.  ( schoulí se do klubíčka,                                                                                                                       ,,zahrabou se” a spí )

Artikulační cvičení – probuzený ježek  – a když se ježek hlady probudil,vyplázl                                                                                         jazýček.Zakroužil jím okolo                                                                                                               čumáčku,položil si jazýček na horní                                                                                               zoubky,zamlaskal ( ťam,ťam,ťam,ťam)                                                                                         a do široka se usmál.                                                                                   pohádka o jazýčku žirafy Žofky   (viz u písmene ,,V” )

Zraková pozornost – dopravní prostředky – obrázky s dopravními prostředky,                                                                                       s dětmi vyhláskujeme po jednotlivých                                                                                         slovech É-R-O, A-U-T-O, V-L-A-K…..děti                                                                                       poznávají, která slova se hodí k                                                                                                       jednotlivým obrázkům  .                                                                              co jede a nejede – děti otáčí obrázek a říkají co jede a co                                                                                         nejede ( např. auto, vlak,                                                                                                                     jelen,ježek,autobus,loď,jablko..)                                                                co se jí a co se nejí  –  říkáme různé druhy pokrmů a věcí                                                                                          a  děti odpovídají ANO či NE ( např.                                                                                              olej, bota, jablko,  jogurt,guma )   

Kolová hra ,,Zajíček své jamce” .                                                                                                  Rozvoj slovní zásoby  – J na začátku slova  – jáma,Jakub,jelito jede, ježek,jaro….                                                   J uprostřed slova  –  Kája,myje,vyje,taje,nejí,hojí……                                                             J na konci slova  –  hej,dej,měj,můj,hlídej,hajej,čekej…..       

Grafomotorická cvičení – jemná motorika  – ježci z kaštánků nebo z jablíčka                                                                                                      (lze nahradit modelovací hmotou )                                                                                               dítě  zapichuje párátka  .                                                                              hrubá motorika  – cvičení se šátkem – tanec                                                                                                                 padajících listů  -na hudbu děti                                                                                                       tancují a snaží se udržet ve                                                                                                                vzduchu šátek nad hlavou. 

           

12.5.2020

Písmeno ,,H”

Dechová cvičení – voňavý les – je tam čistý vzduch a les krásně voní – děti se pomalu a zhluboka nadechují nosem a pomalu vydechují pusou.                                                                        cesta vlakem – zahrajeme si na mašinku – dáme dětem pruh papíru do kterého budou foukat : mašinka se rozjíždí,pomalu a krátce                                                                                             ,,odfukuje” – fu fu fu fu fu.                                                                                                                    mašinka jede rychle krajinou,rychle a krátce                                                                          ,,odfukuje” – fu fu fu fu fu.                                                                                                                    mašinka zastavuje na nádraží,brzdí,dlouze                                                                               ,,odfukuje” – fůůů fůůů fůůů.                                      Artikulační cvičení:

Hanička v lese posvačila ovoce – měla jablko,švestku,třešeň,mrkvičku.                   Předvádíme s dětmi, jak koušeme do jednotlivého ovoce a zeleniny :                       A – široce rozevřená ústa – koušeme do jablka                                                                       O – méně otevřená ústa do tvaru hlásky o – koušeme do švestky                                 U – ústy děláme malé o – koušeme do třešně                                                                            I – široce rozevřená ústa s malou štěrbinou – mrkvička                                                     ,, Ovoce nám chutnalo “- olizujeme se :                                                                                       – pohybujeme jazykem po horním rtu,po dolním rtu a nakonec kolem dokola     do kruhu                                                                                                                                                     – olizujeme si zuby – horní,dolní                                                                                                      – olizujeme si koutky úst – pohyb jazyka z jednoho koutku do druhého                     – nafoukneme tváře,jako když máme plnou pusu jídla                                                        – jazykem vytlačujeme bouličky do tváří – máme v puse třešinku                                – našpulíme rty – dáme mamince pusinku                                                                                                                                                                                                                                                             Zrakové a sluchové vnímání :                                                                                                           napodobování zvuků – jak dělá pejsek Hafík? ( haf haf haf )                                                                                          – jak dělá sova ? ( hůůů  hůůů  hůůů )                                                                                              – jak se směje děda ? ( ha ha ha ha ha )                                                                                        – jak se směje Hanička ? ( hi hi hi hi hi )                                       rytmizace  – jména a názvy  rytmicky vytleskáváme                                                           Han – ka       Ha – nič – ka                                                                                                                       Hy – nek       Hy – ne – ček                                                                                                                     Ha – fík         Ha – fí – ček                                                                                                                         Hou – ba      Hou – bič – ka                                                                                                                     Hří – bek      Hří – be – ček           atd.

rozvoj sluchové paměti a pozornosti   – dětem přečteme popletenou básničku,děti hledají a opravují nesmysly.

Ulitu si nosí had,                                                                                                                                      hlemýžď syčí tuze rád.                                                                                                                          Havran v dole uhlí kopá,                                                                                                                      na větvích se horník houpá.

Housle rostou na stromě,                                                                                                                  hrušky znějí náramně.                                                                                                                          V lese hlavy posbíráme,                                                                                                                       a na krku houby máme.

Rozvoj slovní zásoby –  kde je písmenko H  – dětem ukazujeme obrázky věcí,které  –  začínají hláskou H                                                                                                                               –   končí hláskou H                                                                                                                                   – hláska H je uprostřed slova

Automatizace hlásky – básnička :                                                                                                 Dupy,dupy,dup                                                                                                                                       Dupy,dupy,dup,našel jsem pět hub.                                                                                               První byla muchomůrka,byla u ní zlatá šňůrka.                                                                       Druhá byla liška,je jich plná spížka.                                                                                               Třetí byla smrž,vrž si jenom vrž.                                                                                                       Čtvrtá byla střapáč,byl to velký křapáč.                                                                                     Pátá byla hřib,měl jsem hledat líp.

Písmeno ,, CH”

Dechová cvičení – hroch – foukáme brčkem do sklenice s vodou a                                                                                      bubláme.Hroch funí a bublá.                                                                                          – studené ruce – dýcháme si na ruce,jako když je nám zima

Artikulační cvičení

Á – hodně otevři ústa – na jablíčko                                                                                                  É – otevřená ústa,velký úsměv                                                                                                         Í – přivřená ústa,úsměv                                                                                                                       Ó – na švestičku                                                                                                                                       Ú – vyšpulit rty – posíláš pusinku                                                                                                     nafukování tváří

Sluchové vnímání

Říkanka : Brouci chrousti                                                                                                                   Volá paní Chroustová:                                                                                                                           Polévka je hotová!                                                                                                                                 Chrouste,chrouste,                                                                                                                                na stůl noste!                                                                                                                                            Polévka je chrpová!

Lechtání :                                                                                                                                                     Chi – chi, che – che, chichu ,chichu.                                                                                                 Copak je ti hochu k smíchu?                                                                                                             Jakpak bych se nechechtal,                                                                                                                Když mě táta polechtal!

Rozvoj slovní zásoby – opakování hlásek,slov :                                                                     A – ach, cha cha, chápe,chata,chalupa,chapadla,máchat,                                                   E – ech,pech,dech,chyba,chytej,chechtálek,chrousti,chrpy,poslech                             I – ich,pích,píchy,chichotání,čicháme                                                                                           O – och,cho-chó,chór,chodit,chobotnice,socha,pochod                                                     U – uch,chlup,ucho,vzduch,moucha,chrpa,buch,ropucha

Automatizace hlásky

Chechtavá                                                                                                                                                      Chacha chacha chichu chichu,                                                                                                       copak je ti Honzo k smíchu?                                                                                                             Jakpak bych se nechechtal,                                                                                                               když mě táta polechtal.                                                                                                                       Polechtal mě po zádech,                                                                                                                     smíchem sotva chytám dech.

Grafomotorické cvičení – hrubá motorika  – SLON                                                                 Chůze pomalá – došlapujeme na celou plosku nohy ( bez bačkor ),tělo v                                                     rozhoupaném pohybu doprava a doleva                                               Máváme ,,ušima” – děti nejprve bez chůze,pak v pohybu mávají celými                                                        pažemi   v půloblouku od připažení, kdy se dlaně dotknou                                                nad hlavou                                                                                                             Chůze s ,,chobotem” – jedna ruka dvěma prsty ucpe nos,druhá se protáhne                                            smyčkou z první ruky – celá paže – a houpavým pohybem                                                napodobíme chobot.                                                                                        Vrtíme ,,ocáskem” – zadečkem.                                                                                                    Cvičení rovnováhy – zvedáme pravou i levou nohu s výdrží jako vycvičený                                                       slon.

 

18.5.2020

Písmeno ,,K”

Dechová cvičení – děti si představují,že jsou čmeláčci a foukají do trumpetky.                                         – zkoušíme co nejdéle na jeden nádech foukat do foukaček                                              jako komár – bzz.

Artikulační cvičení – děti se koukají do zrcátka, jako by to byla louže – špulí                                                        pusinku a posílají polibky do zrcátka,jako by byly krásné                                                  kytičky co se nakrucují.                                                                                                                      – Ó jak jsme krásné kytičky – děti dělají ó do zrcátka                                                            – kytičky se kývají ve vánku – děti přesouvají jazýček z                                                         jedné strany  tváře na druhou.                                                                                                      – nelíbí se jim komár – vyplazují na něj jazýček.                                                                        – včeličky na kytičkách se mlsně  olizují nad pylem – děti si                                                 olizují pusinku.

Sluchové vnímání – básnička                                                                                                           Louka

Ta naše louka plná je  kytiček,                                                                                                           vítr tu fouká,zacinká zvoneček.                                                                                                       Holčičky a kluci jsou tady taky,                                                                                                         sluníčko kouká a honí se s mraky.                                                                                                   Slavíček nad loukou krásně tu klokotá,                                                                                       nádherou velikou všechno tu přetéká.

Rozvoj slovní zásoby – 

K na začátku slova – kouká, kolo, kohout, květiny, koš, kraj, kouzlo, kouše,                                                          kedlubna atd.                                                                                              K uprostřed slova  – polyká, zrcátko, okap, pukne, mrkat, pikle  atd.                          K na konci slova  – zoubek, hrnek, zvonek, cvok, lok, žbluňk atd.

Automatizace hlásky – Koulelo se koulelo                                                                                                                                     Koulelo se ,koulelo červené jablíčko,                                                                                           komu ty se dostaneš má zlatá Ančičko.                                                                                     Koulela se koulela, dvě naproti sobě,                                                                                           komu bych se dostala než Jeníčku tobě.

Písmeno ,,G”

Dechová cvičenívítr  – ústa mírně otevřená, do dlaně prodlouženě                                                                              vydechujeme.                                                                                                                          –papírový fotbal – děti se snaží foukáním dát gól do určené                                                           branky.

Artikulační cvičení –                                                                                                                             úsměv – široce se usměj tak, aby byly vidět zuby.                                                                 komínek – našpul rty tak, aby byly vidět i zuby ( komínek )                                               bubliny – nafoukni tváře                                                                                                                     dlouhý jazyk – vysouvej jazyk k bradě a směrem k nosu                                                   letecká pusa  – posílej hubičky                                                                                                       zvědavý jazyk – vysouvej jazyk do pravého a levého koutku                                         koník – děláme koníka – klapání  jazykem                                                                                   slepené rty – schováváme rty a snažíme se je od sebe odtrhnout

Sluchové vnímání  ,, co slyšíš?”  – lze využít obrázky s motivem v němž                                                                                          slyšíme souhlásku ,,G”  např. guma,                                                                                              gepard, gazela, gumáky apod.                                                                        – ,, až uslyšíš …..,poskoč”  – budeme říkat několik slov  v                                                                                    řadě.Až uslyší slovo,kde je hláska ,,G”,musí                                                                              poskočit .                                                                                                                  – rytmizace  – ga – tě, pu – get, gól, le – go, ba – ge – ta, gu –                                                                              má – ky.

Rozvoj slovní  zásoby –                                                                                                                       G na začátku slova – gatě, gauč, gumáky, guma, golf, gazela, gepard, gel, gejzír, gymnastika, gorila, gól, gumička apod.                                                                                        G na konci slova – grog, gong, astrolog, smog, ekolog.                                                   G uprostřed slova – logo, lego, liga, jaguár, nugát, bageta, iglú, Egypt, legrace, vagon, magnet.                                                                                                                                         Hláska G ve větách – Gusta dal gól.Ve vagonu nikdo není.Gita má gumáky.Olga má angínu.Gábina má nové legíny atd.

Automatizace hlásky  básničky s hláskou ,,G”  :                                                                                                                  Gusto,Gusto,Gustíku!                                                                                                                            G je jak půl rohlíku,                                                                                                                                  guma jako křížala,                                                                                                                                  G je tenká žížala.

 

Magda hezky maluje,                                                                                                                           gumou trochu gumuje.                                                                                                                         Magdo, Magdo negumuj,                                                                                                                   gumu prodej, nehubuj.

 

Jede vláček vlak, je to koleják.                                                                                                           První vagón veze gumu,                                                                                                                     druhý vagón Gustu domů,                                                                                                                 ze třetího Magda hledí                                                                                                                        a ve čtvrtém Olga sedí.                                                                                                                        Nikdo vláček nezastaví,                                                                                                                      dokud děti nevysadí.

 

25.5.2020

Písmeno ,,C” 

Dechová cvičení : podzimní vítr – nádech nosem, vypuštění ústy                                                                      jaký vítr? – lehký větřík x velký vichr                                                                                             strašidelné foukání  – krátké, frázované výdechy x dlouhé                                             výdechy

Artikulační cvičení – motorika mluvidel : jak chutná sladké jablko – olíznutí rtu                                           horního, spodního, dokola                                                                                                                  jak chutná kyselý citron – vyplazení jazyka, stažení rtů –                                                 špulení

Podpůrná artikulační cvičení a zvuky – na cvrčka ( ccc ) – při každém c                                                            oddalujeme zuby od sebe

Zrakové a sluchové vnímání : sluchová hra s pohybem – volná taneční                                                             pohybová improvizace na píseň M.Davida ,,Céčka” –                                                           dohodnutý pohyb na refrén – mávání rukama nad hlavou (                                               sluch. vnímání spojené s pohybem )

Rozvoj slovní zásoby :

Co to cucáš, Cecilie?                                                                                                                             Citron cucám, kyselý je.                                                                                                                      Pusa cucá, chrup se cení –                                                                                                                  cukrátko to zrovna není.

Písmeno ,,S”

Artikulační cvičení  – gymnastika mluvidel   jazyk :                                                                                                       dlouhý jazyk – vyplázneme jazyk,jak nejvíc můžeme                                                           zvědavý jazyk – jazyk vysuneme do pravého koutku,do                                                   levého koutku,potom střídáme koutky.                                                                                       mlsný jazyk – olízneme si pusinku,nejprve horní ret pak                                                   spodní ret.                                                                                                                                                   had – jazýček vysuneme a zase rychle zasuneme                                                                 několikrát za sebou .

Rozvoj slovní zásoby  – S na začátku slova – sud, sova, sůl, stůl, sasanka, sysel,                                                sypat, salám, slimák, slepice atd.                                                                                                     S na konci slova – hlas, kos, nos, les, dnes, bos atd.                                                             S uprostřed slova – postel, kostel, páska, láska, miska,                                                     maska, kosa, bosa atd.

Hra s obrázky – obrázky se slovy,ve kterých se vyskytuje hláska S – vytváření                                       vět na daná slova                                                                                                                                 –  vytváření příběhu na daná slova

Automatizace hlásky – zvuky – prst ukazuje psst                                                                                                                                  – rozlobená husa syčí sss

Sova v lese 

Sova sedí sama v lese,                                                                                                                          ve dne spí a nepohne se.                                                                                                                    V noci houká : ,,Vstávej sýčku!”                                                                                                         Potom spolu při měsíčku slídí po lese.

Pejsek   

U psí boudy pejsek seděl,                                                                                                                  na svou misku smutně hleděl.                                                                                                          Sotva dostal kost,                                                                                                                                  veselý byl dost.

 

31.5.2020

Písmeno ,,Z” 

Dechová cvičení : čmelák – široce se usmějeme,zuby držíme u sebe                                                                (  netiskneme ), jazykem se dotkneme spodních                                                                     zoubků a bzučíme jako čmelák :,,Zzzzzzz”.                                                                              hlasy zvířat  – cvičení výdechu, naučíme se pomalý výdech                                          ústy – pomalu   vydechujeme a zároveň vydáváme zvuk                                                    zvířátek : koza mečí ,,méééé” , včela bzučí ,,bzzzzz” ,                                                         čmelák   bzučí ,,zzzzzz” .                                                                                                                      větrník – správný prodloužený výdech – nosem se dlouze                                               adechneme a ústy pomalu vydechujeme do větrníku,jako                                               když do něho foukne vítr a sledujeme,jak se roztočí.Ústa                                                 jsou při nádechu zavřená.                                                                                                                    kytička – nádech do břicha – ležíme v trávě na zahrádce, na                                            bříško si položíme kytičku,zhluboka se nadechneme do                                                  bříška a sledujeme,jak se kytička zvedá.Po hlubokém                                                        nádechu pomalu vydechneme a kytička klesne.

Artikulační cvičení – motorika mluvidel : zakousneme se do jablíčka ( široce                                                rozevřeme ústa )                                                                                                                                zakousneme se do švestky ( rty vyšpulíme dopředu,pusu                                            necháme pootevřenou )                                                                                                                      potom ochutnáme třešeň U  ( rty vyšpulíme dopředu )                                                       zakousneme se do mrkvičky ( široký úsměv )

Zrakové a sluchové vnímání – pohybové cvičení :

Cvrček 

Nevídáno,neslýcháno,                ( ukazujeme na oči a uši )                                            cvrček cvičí každé ráno.            ( ruce na hruď,kmitáme – jedna,dva; na tři,čtyři                                                                         upažíme )                                                                                     Nejdřív nožky protahuje,          ( střídavě přednožujeme a dáme ruce v bok )           do výšky se natahuje.                ( stoj na špičkách, ruce nad hlavu a vytahujeme                                                                       se do výšky)                                                                              Potom ještě dřepy dělá,             ( dřep s předpažením )                                                         on je pilný jako včela.                  (   z dlaní udělat křidélka za zády a pobíháme )         Bzzzz                                                   ( zabzučíme )

 

O kozičce 

Kozička se protahuje,               ( vzpor klečmo )                                                                          záda krásně procvičuje.          ( vyhrbit a prohnout v zádech )                                            Bříško,záda,bříško,záda,         ( vyhrbit a prohnout v zádech )                                             to má každá koza ráda.           ( prohnout hřbet )                                                                       Kozička se protahuje,             ( postavit se na špičky,natáhnout ruce ke stropu )     každou nožku procvičuje.    ( dělat kroužky pravým a levým zápěstím )                     Levá, pravá, levá, pravá,                                                                                                                       až se z toho motá hlava.        ( otáčet dokola hlavou )

Básnička

Zataženo,zamračeno,za horami blýská.                                                                                      Zatím bouří  jenom z dálky,za chvíli už zblízka.                                                                        Zaprší nám na záhonky,na zelí a modré zvonky.

 

Písmeno ,,Č”

Dechová cvičení – peříčko – peříčko položíme na dlaň a odfukujeme ho co                                                                        nejdále.                                                                                                                                  –  kytička – nádech nosem, výdech pusou : áááááách.                                                        – papírový kapesníček – chytíme ho do dvou prstů a jemně                                                                    foukáme jako větřík.

Artikulační cvičení – jíme ovoce – otevíráme ústa na jablíčko, na třešinku.                                                      – čertík – vyplazujeme jazyk jako čert.                                                                                        – čištění zoubků – otíráme zoubky jazykem zevnitř ze                                                            strany  na stranu.                                                                                                                                 – marmeláda – vyplázneme jazyk až na bradu,až na nos,                                                     olizujeme horní ret,jako když máme na pusince                                                                     marmeládu, to samé děláme se spodním rtem.

Zrakové a sluchové vnímání – rýmování – kočka – vločka, rýč – míč – klíč,                                                              slepička – čepička, dráček – mráček – fráček.

Popletené věty                                                                                                                                       Ryjeme míčem  ( rýčem ).                                                                                                                   Po obloze pluje frak   ( mrak )                                                                                                           Psi rádi okusují most ( kost )                                                                                                             Střílíme muškou ( puškou )                                                                                                                 U řeky kuňká bába ( žába )                                                                                                                 V boudě bydlí les ( pes )                                                                                                                       Ze stromu padají lišky ( šišky ).

Rytmizace vytleskávání slov – koč – ka, čáp, ko – leč – ko, vloč – ka, ko – lo -toč  , čin – ka, míč, ko – láč ,čo – ko -lá -da, pa – vu – či – na, hou – pač – ka ……

Rozvoj slovní zásoby :

Č  na začátku slova – čáp, čaj, člun, čas, červ, čert, čoud, činka, čuník, čtyři, černá, čelo, češe, čmelák, čárka, čenich, čočka, čokoláda, čaroděj…                           Č uprostřed slova – oči, dráček, mráček, lžička, tyčka, tečka, špička, klička, ptáček, káča, kočka, skáče, večer, tričko, klubíčko, sluníčko, ulička, kulička. ..        Č na konci slova – klíč, míč, rýč, tyč, bič, toč, pláč, uteč, meč, řeč, spáč, terč, pryč, pekáč, hlídač, koláč, topič, lupič, počítač, petrklíč, kolotoč,boháč……

Činka                                                                                                                                                             Malá činka,velká činka,                                                                                                                        my cvičíme od malinka.                                                                                                                        Činka posiluje svaly – kdo cvičí není malý.

Kočička                                                                                                                                                             Já jsem šelma kočičí,                                                                                                                              volej na mě či či čí.                                                                                                                                 Tichounce se plížím vpřed,                                                                                                               šedou myšku chytnu hned.                                                                                                               Schovám si ji v pelíšku,                                                                                                                         polechtám ji na bříšku.

Kolotoč                                                                                                                                                             Kolo,kolo,kolotoč,                                                                                                                                   jen se točí,neví proč.                                                                                                                             Točíme se dokolečka,                                                                                                                           zamáváme na chlapečka.                                                                                                                   Až se trochu povozíme,                                                                                                                       pak kolotoč  zastavíme.

9.6.2020

Písmeno ,,Š”  

Šaškoviny – Šášo,šášo,šašíku,                                                                                                                                    co schováváš v pytlíku?                                                                                                                      Šest šaškovin pro Šimona.                                                                                                                Šeptám mu je do uší,                                                                                                                            i když se to nesluší.

Dechová cvičení – Balónek – sed na paty,barevný papírový balonek položí na                                                                     zem před sebe a snaží se ho podfouknout.                                                        Balónek na břiše – leh na záda,nohy pokrčené,pevně                                                                                                opřená chodidla,ruce mají pod                                                                                                        hlavou.,,Balónek” je položený na spodní                                                                                    části břicha. Pozorujeme jak se zvedá a                                                                                      klesá.                                                                                                                     Létající balónek – leh na záda,nohy pokrčené,pevně                                                                                                opřená  chodidla – ,,balónek” položíme na                                                                                  obličej  ,prsty jedné ruky drží ,,balónek za                                                                                  výpust ” ,jemným výdechem se ho                                                                                                snažíme co nejdéle udržet  ve vzduchu.                                              Balonek ve vzduchu –  sed zkřížený, ,,balónek” držíme                                                                                             rukou  asi 10 cm před obličejem,jemně                                                                                       foukáme,tak aby neklesl dolů ( nádech do                                                                                 břicha) .Při výdechu střídáme vokály ,,á, é,                                                                                 ú, ó”.

Artikulační cvičení Děláme šaškoviny –  špulíme rty střídavě nalevo a napravo,přetahujeme horní ret přes spodní a naopak.Sníme slanou tyčinku bez pomoci rukou.Střídáme našpulení rtů a nešťastný obličej se širokým úsměvem.Usmíváme se jen jedním koutkem.

Zrakové a sluchové vnímání –  hod míčkem na terč

Rozvoj slovní zásoby –                                                                                                                        ŠA  – šach,šachta,šaman,šašek, šála, šátek,šaty,Máša,Dáša,Míša,věšák,ušák….    ŠE –  šev,šéf,šek,šedý,šedivý,vaše,naše,kaše,Vašek,koše, kouše,nůše,píše,tiše…  ŠI –  šíp,šípy,šípek,šije,šikmý,šidí,píší,myši,košík,uši,hoši,pěšina,ošidí,mašina…..    ŠO –  šok,šoupe,šohaj,šotek,šoupátko…..                                                                                    ŠU –  šum,šup,šumot,šunka,šumí,šumák…..

Š na konci slova –  koš,náš,váš,máš,dáš,veš,piš,myš,dáváš,voláš,jedeš,vezeš…..    Š uprostřed slova –  myška,muška,výška,šiška,pěšky,koště,ještě,taška,deštík..  Š na začátku slova –  šnek,škoda,šmouha,škopek,špenát,špína,štěně,štípe….      Š- Š –  šašek,šiška,šiješ,píšeš,šušká,šišatý….

Říkadla k procvičení :

Šiju,šiju šatičky,šiju je u babičky.                                                                                                      Pak ušiju kabátek,vezmu si ho na svátek.

Všechny myši v šedé chýši mají šaty šedé.                                                                              Všechny  myši v šedé chýši šedý myšák vede.                                                                        Malá myška tanečnice vyšla šedá ze světnice,                                                                      ušila si šaty šedé,na tanec ji myšák vede.

 

16.6.2020

Písmeno ,,L

Dechová cvičení – foukání do papírových pytlíků – nafukujeme pytlík jako                                                                                                                        holoubek                                                                               letíme letadlem – udržet proudem vzduchu obrázek letadla                                                                                 na stěně                                                                                                                 jízda z kopce – postupné vyfukování vzduchu  z  nafouklých                                                                          tváří

Automatizace hlásky Láďa lepil letadlo                                                                                                                                       Láďa lepil letadlo,                                                                                                                                   nejlépe mu dopadlo.                                                                                                                             Letadlo teď letí,letí,                                                                                                                               u Ládi je plno dětí.

Zrakové a sluchové vnímání rytmizace – vytleskáváme slabiky názvů                                                                                                            dopravních prostředků                                                                                             vzbudí nás slovo – dítě si zavře oči,poslouchá                                                                                                                 různá slova,když uslyší slovo                                                                                                                loďka ( nebo jeho                                                                                                                                  zdrobněliny) otevře oči.

Pohybová hra  ,,Na dopravní prostředky” –                                                                             Šlapu, šlapu,nevím jak.Jedu rychle jako drak – kolo – šlapeme na zemi na                                                                                                                               zádech                                           Létám si až nad mraky,mohu mávat na ptáky – letadlo – rozpažení,máme křídla                                                                                                                        a létáme                                 Když se motor rozhučí,kola se mi roztočí – auto – předpažit,držíme volant               Po kolejích jezdím rád,umím krásně zahoukat – vlak – rukama naznačujeme                                                                                                                          pohyb kol a říkáme ŠŠŠ     Vlnky mě unášejí dopředu,na vlnách s rybkami krásně si zaplavu – loďka –                                                                                                                           chůze po                                                                                                                                                     místnosti,rukama                                                                                                                                   naznačujeme pádlování

Písmeno ,,Ř”

Artikulační cvičení – jedeme na výlet – zeširoka se usmějeme,roztáhnout                                                                                               pusu a ukázat zoubky                                                                                   dáme si pusinku – našpulíme pusu                                                                                               mlsáme dobroty  – vysunout jazyk,olízneme koutek                                                                                                    vpravo – vlevo                                                      Zrakové a sluchové vnímání                                                                                                            rytmizace slov – hříbě,hříbátko,kobylka,koník,řízek,hříbek,kuře,Oldřich,                                                      Jindřich,Mařenka,Řehoř,Střelka,Modřinka

Rozvoj slovní zásobytvorba vět – řádek,řada,řepa,říjen,řízek,říkanka,                                                                                            vař,hoř,kuchař,měř,dřevo,Ondřej,hřeben,                                                                                  břicho,bříza,hříbě,křídlo,křižovatka,křičí,                                                                                    příbor,přítel,tříska,třešeň,bouřka,dvířka.

Automatizace hláskybásničky – Mám tři koně u Třeboně,                                                                                                                     mám tři  koně,hřebce.                                                                                                                           Kdo mé hřebce potřebuje,                                                                                                                 ať si o ně řekne.

Jindřich se dře u dříví,                                                                                                                           div si páteř nezkřiví.                                                                                                                               Naříká si na dřinu,                                                                                                                                   má od dříví modřinu.

Písnička ,,Okolo Třeboně”