Zprávy z logohrátek u sov

Logohrátky – leden,únor

Krokování pro přípravu psaní na písničku ,,Skákal pes”, rytmizace říkadel  ,,Halí belí ” a ,,Honily se myšky spolu “-  kroužení osmiček svislých a vodorovných.Kreslení sluníčka na říkanku ,,Kroužím,kroužím kolečko…..”Dechová cvičení,cvičení jemné motoriky – zmačkanou kuličku z papíru sfoukneme ze stolu.

 

 

 

Logohrátky v listopadu

V měsíci listopadu začaly u nás ve třídě Logohrátky. Děti si hravou formou procvičovaly gymnastiku mluvidel, hybnost jazyka a hrubou motoriku zdoláváním překážek. Jemnou motoriku si děti procvičovaly při krychlových stavbách (molitanové kostičky 3×3 cm).