zrakové vyšetření dětí

V naší MŠ se uskuteční zrakové vyšetření dětí. V případě zájmu se zapište na třídě do přihlašovacího archu. Podrobnější informace o daném vyšetření naleznete na hlavní nástěnce u šaten či na našich internetových stránkách. Bližší informace ohledně placení a termínu vyšetření vám budou včas sděleny.