Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie


RESPEKT - TOLERANCE - JEDINEČNOST.

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných.
Každé dítě je u nás vítáno.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud je v koužek o více skupinách, děti rozřazuje mateřská  škola.  Do skupiny se snažíme dávat děti z jedné třídy společně a je to organizačně schůdnější. Na stránkách agentury KROUŽKY do sporťáku přihlašujte na kteroukoli skupinu - rozdělíme potom podle tříd samy. U angličtiny je důležitá i docházka v loňském roce. Angličtinu chceme rozřadit do 3 menších skupin. To je možné proto, že na jazykové vzdělávání máme dlouholetého sponzora, který rozdíl doplácí. Ročně se jedná o nemallou ćástku. Ještě máme drobné nedostatky v časech sporťáku a vědeckých pokusů. To se pokusíme tento týden dořešit s agenturou. Takže časy ještě nejsou 100%.

Děkuji za pochopení.

 

 
 

 

 

KONĚ VE ŠKOLCE
ÚTERKY 20.9. A 27.9. DOPOLEDNE
HRAZENO Z VYBRANÝCH PENĚZ NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

 

 

 

 

 

FOTOGRAF VE ŠKOLCE
19.9. - 23.9.
CELOTÝDENNÍ AKCE
BUDE PROBÍHAT JEŠTĚ I NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN
FOTODOKUMETACE ZE ŽIVOTA V DUHOVÉ ŠKOLCE
F O T O G R A F

 

 

 

 

 

 

 

NA NÁSTĚNKÁCH JE VYVĚŠEN KOMPLETNÍ SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ NA KROUŽKY. PROSÍME O VAŠI KONTROLU.
ZÁROVEŇ JIŽ OTEVŘENÉ KROUŽKY MŮŽETE UHRADIT.
KROUŽKY ZAJIŠŤOVANÉ MŠ NA Č.Ú.ŠKOLY
27-6622910217/0100
(Muzikoterapie, Dramaťák, Nadrámeček,Keramika, Malý tvořínek)

OSTATNÍ KROUŽKY
( Flétna, Angličtina, Sporťák, Vědecké pokusy, Joga, Dětská zumba)
NA ÚČTY AGENTUR.

ANGLIČTINA, SPORŤÁK A VĚDECKÉ POKUSY
- NUTNO PŘIHLAŠOVAT PŘES INTERNETOVÉ STRÁNKY AGENTURY.

Kroužek 112
- jednáme, zda se otevře i při počtu 6 dětí.
ZDE JE NUTNÁ TAKÉ PŘIHLÁŠKA PŘES STRÁNKY AGENTURY!!!!

INFORMACE K PLATBÁM
platby-krouzku-zari-2016
ROZVRH

 

 

 

DOPLŇKOVÝ  PROPGRAM  MATEŘSKÉ ŠKOLY - KROUŽKY
Do konce září uvidíte na tomto místě, pak na
Co nabízíme - Doplňkový program školky
V této části budou vešketé informace ke kroužkům.


Zajišťují agentury:
- Angličtina 
- Dětská zumba   Zumba 2016   
- Vědecké pokusy    Vědecké pokusy 2016
- Sporťák    Sporťák2016
- Kroužek 112    Kroužek 112 
- Výtvarník - pro starší děti     Výtvarník 2016
- Flétna  ( paní učitelka Petrásková z mědvědů)    Flétna 2016 
- Joga    Joga

Zajišťují naši zaměstanci:
- Malý tvořínek - výtvarník pro mladší děti    Malý Tvořínek 2016 
- Keramika     Keramika 2016 
- Muzikoterapie     Muzikoterapie 2016 
- Dramaťák   Dramaťák2016 
- Nadrámeček - pro předškoláky     NADRÁMEČEK+LETÁK 

Předpokládáme:
- Dětský sboreček aneb zpěvohrátky
( po domluvě s pedagogy, vybrané děti)


Školkové kroužky platíte na účet MŠ.
V hotovosti bude paní hospodářka vybírat v úterý 27.záší  7,00 - 9,00 ve třídě ježků.  

MŮŽETE ŽÁDAT MČ PRAHA 5 O PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
3_Žádost o příspěvek od 2017
Platná Pravidla od 13.7.2016!!
OBĚDY DO ŠKOLEK plakát 2017

Žádost zákonný zástupce vyplní za každé dítě zvlášť, doloží potřebné dokumenty a sám odevzdá na MČ Praha 5 Odbor školství.