MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Informace pro zaměstnance

group-children

 

DOPLŇTE DO 20. ČERVNA - DĚKUJI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TzeuyU7g82spJ1j4aQpSegOZbL5QCxC7RbsyWhpdhVs/edit?usp=sharing
 

 

DOTAZNÍk K VYPLNĚNÍ:
dotazník vyplnit do konce května (26.43 kB)

 

KONEC TESTOVÁNÍ OD 19. 2. 2022
Konec testování (400.53 kB)
Informace z MŠMT (203.19 kB)

 

Od 11. 1. 2022 je zkrácena doba izolace a karantény na 5 dní pro lidi BEZ příznaků.
Informace pro školy (193.83 kB)
Formulář PCR - pro mě (176.96 kB)
Informace k testování platné od 17. 1. 2022 (358.45 kB)
Upozorňuji, že informace a pokyny se stále mění. Toto je platné nyní v tuto minutu.

 


TERMÍNY K POSEZENÍ 
Prosím, mám nějaké lékaře, ale už Vám chci termíny dát. Kdyby byla změna, dám ihned vědět.

POSEZENÍ U KÁVY S ŘEDITELKOU  PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE
ZAPIŠTE SI TERMÍN:
OTÁZKY K  POSEZENÍ:
- Co se mi od září podařilo
- V čem se chci rozvíjet a co pro to udělám, čím k dosažení mohu dopomoci já (ředitelka).
Těším se každého z Vás......

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCjgVGwmbFVJ_FQiKzGlHxdQvci_ZcwTRtDGo7tFWek/edit?usp=sharing

 

PlATNÉ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Toto je PLÁN, který být musí. Realita je poněkud jiná a bude jiná. Závazné je léto a Vánoce (možná). Pokud v létě bude méně tříd, ještě Vám dám dovolenou.

 

VŠE K COVID -19     klikni a otevři

Covid-19rouška
        

VŠE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ       klikni a otevři

distanční výuka

Možná i trochu pro zamyšlení:

 

 

Stojí za poslech!!!!

 


NOVÉ  K PAS Z MŠMT , chcete výtisk???

Bezpečností audit – výsledek s komentářem

Prezentace GDPR

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.