Vzdělávací program POZNEJ SVÉHO PSA

Dopoledne, hrazeno ze Spolku rodičů
18. 5. pro 3 třídy
19.5. pro 2 třídy
20. 5. – pro Zajíce a Žabky
Cílem tohoto programu je naučit děti správně zacházet se psem (ať už
svým či cizím) a eliminovat tak možnost jejich zranění.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BAREVNÉ LÉTO S DUHOU 2021

Po zjištěné zájmu o příměstský tábor navrhujeme: Nechat termín pouze na pracovní dny  7.7. – 9.7. 2021. V tom případě je cena 1.650 Kč a zároveň dát možnost i celého týdne – cena 2.750 Kč. Můžete využít příspěvek od MČ Praha 5 ve výši 1.000 Kč, ale pouze na delší termín. Třídenní nesplňuje kritéria poskytnutí příspěvku. Bližší informace na www.aktivnimesto.cz

Příměstský tábor: BAREVNÉ LÉTO S DUHOU  
Termín:  5. 7.  – 9. 7. 2021 nebo 7. 7. – 9. 7. 2021
Cena: 2.750 Kč (5 dní) – 1.650 Kč ( 3 dny)
Výlet zajištěn – získali jsme dotaci MČ.
Možnost získat příspěvek MČ: leták tábory praha 5
JEŠTĚ  MÁME  VOLNÁ  MÍSTA  –  HLASTE SE VE SVÝCH TŘÍDÁCH  NEBO  NA TELEFONU: 739660341
DO  21. 05. 2021  !!!!  PAK SE ROZHODNE, ZDA TÁBOR USPOŘÁDÁME.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do naší mateřské škola proběhne letos ve dnech:
pondělí 3. 5. 2021   8,00 – 17,00 (polední pauza 12,00 – 13,00)
úterý  4. 5. 2021   8,00 – 12,00
Žádost si vygenerujete elektronicky od 1. 4. 2021  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Dále ji vytisknete spolu s dalšími formuláři, vyplníte, necháte potvrdit pediatrem, že je dítě zdrávo, schopno přijetí do MŠ a řádně očkováno (nemusí být u dětí povinně předškolních).
POZOR – Informace budou postupně upřesňovány v souladu epidemickou situací
Způsob odevzdávání  Žádostí  a co s sebou:    Zápis do MŠ
Zápis do MŠ 2021 plakát

KROUŽKY

Kroužky opět budou, vše v souladu s epidemickými požadavky. Tento čtvrtek opět začne Nadrámeček a Sporťák – ten bude probíhat venku. Další týden bude následovat Dramaťák a Muzikoterapie. Neodkroužkované lekce za březen a duben vyúčtujeme v červenci.

Začíná sporťák

Od čtvrtka začíná sporťák v běžném režimu (3 skupiny), ale probíhá venku. Nezapomeňte dát dětem vhodné sportovního oblečením na ven a láhev s pitím.

Zahájení běžného provozu školky

Od pondělí 3. 5. 2021 zahajujeme běžný provoz v  celé školce. I nadále jsou dodržována všechna platná hygienická nařízení.
Děti nemusí mít zakryté dýchací cesty a netestují se povinnými samotesty.
Ostatní osoby pohybující se v objektu MŠ (uvnitř i vně) používají odpovídající ochranu dýchacích cest.
Manuál od 03. 05. 2021

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním dětí a GDPR

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů dětí a zaměstnanců, a to údajů o tom, zda má dítě, (zaměstnanec) přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování, budou omezena na minimum požadovaných údajů a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Maximální doba uchování jsou 3 roky. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 257 000 844
Email: poverenec@praha5.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC – SRPEN 2021

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola otevřena v termínu uvedeném níže v tabulce. Prosím, promyslete si docházku svého dítěte v době letních prázdnin do naší MŠ a případně do jiných náhradních školek. Pokud bude i nadále trvat špatná epidemická situace, budeme Vás žádat o sdělení docházky do konkrétních mateřských škol elektronicky. Následně – během května – obdržíte přihlášky k prázdninovému provozu s termíny, kdy máte přijít uhradit školné stravné přímo do konkrétních prázdninových MŠ.
Prázdninový provoz 2021          letáček + termíny plateb
Usnesení RMČ – prázdninový provoz 2021