Nařízení platná od 14. 10. 2020

Mateřské školy zůstávají v běžném režimu.
Z vnitřních nařízení školy i nadále platí:
– zakrytí dýchacích cest pro doprovod dětí
– doprovázející osoba při vstupu do školy použije desinfekční přípravek
– doprovázející osoba zajistí řádné umytí rukou dětí před vstupem do třídy
– nevstupujte, prosím, do tříd
– v mateřské škole se zdržujte co nejkratší dobu
Omlouvám se, že to stále opakuji, ale sami vidíte, ne vždy všichni nařízení dodržují. Jde mi o zdraví a bezpečnost nejen dětí, ale i zaměstnanců.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – vydaná 12. 10. 2020
Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 13.10.2020
příloha k nařízení primátora – seznam škol určeních IZS
Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí – 12.10.2020

KROUŽKY v době od 12. 10. 2020

V návaznosti na krizová opatření vydaná 8. 10. 2020 je organizace nadstandardních aktivit stanovena od 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 následovně.
• Kroužky zajišťované agenturně – ANGLIČTINA a SPORŤÁK – NEKONAJÍ SE.
• Kroužky zajišťované kmenovými zaměstnanci – DRAMAŤÁK, NADRÁMEČEK, MUZIKOTERAPIE – KONAJÍ SE za dodržení zvýšených hygienických a upravených organizačních opatření.
• V době školních podzimních prázdnin se nekonají žádné kroužky.

PROSBA k podzimním prázdninám škol

Vážení rodiče,
pokud máte možnost nechat si dítě doma v době podzimních prázdnin škol, velice nám to pomůže. Nejenom že na 9 dní omezíme osobní kontakty mezi dětmi, ale chceme opakovaně předesinfikovat celou školku. Chápu, že je to mnohdy nerealizovatelné, ale třeba se to podaří.
Předem děkuji za pomoc.

ROZVRH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Během pondělí 21. 9. bude v šatnách vyvěšen rozpis dětí do jednotlivých skupin kroužků – prosíme o kontrolu. Případné nejasnosti řešte přímo s ředitelkou.
ROZVRH:    Rozvrh kroužků 2020-2021
                          Platby kroužků září 2020
Angličtina pro Myšky a Medvědy se zatím nekoná – nelze vytvořit skupinu.
Skupiny jsou skládány tak, aby se spojovaly děti maximálně ze dvou tříd.
Kdo se ještě nezaregistroval na Angličtinu a sporťák přes webové stránky agentur – učiňte tak co nejdříve. Musíte u nich mít vloženou registraci.

Angličtina:  https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=1&chosenObvod=5&chosenSkola=317&chosenKrouzek=

Sporťák:   https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky
( vložte i přes to, že vám hlásí obsazeno – mají od nás seznamy a čekají na přihlášky)

Teď už si jen budeme přát, aby všechny kroužky a další akce mohly probíhat – krásný celý školní rok.

Změna Manuálu od 14. 9. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci a dalším Nařízením MZd, HSHMP jsem nucena od pondělí 14. 9. 2020 zavést pro cizí osoby vstupující do objektu mateřské školy ochranu dýchacích cest.  Může se stát, že ještě proběhnou další změny, informace jsou nejasné, zmatené, opožděné. Prosím, sledujte web a nástěnky.
– Nezapomeňte – každé dítě má v šatně uzavíratelném sáčku 2 roušky
Dodatek k Manuálnu 14.9.2020
Nařízení hygienické stanice hl.m.Prahy 8-2020

Dále upozorňují, že od pondělí bude budova zakódována v 8,00. Pro pozdější vstup budete muset použít zvonek do třídy.

Příspěvek na sportovní aktivity

Praha 5 se zapojila do  programu Aktivní město a rozhodla se podpořit pravidelné aktivity svých dětí ve školním roce 2020/21.
Příspěvek je  zaměřen výhradně na sport. Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště na Praze 5, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně sportovní činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek.  Lze zažádat na kroužek SPORŤÁK, Pupásek je v systému registrován. Vše potřebné se dočtěte na:
https://www.aktivnimesto.cz