TROCHU JINÉ VELIKONOCE…

Chtěla bych všem dětem, rodičům, prarodičů a svým zaměstnancům popřát sluncem prozářené Velikonoce. Nenechte se otrávit COVID-19, všechno jednou musí skončit. Opatrujte se.

Vážení rodiče, skvělé děti, milí kolegové a kolegyně……

Od uzavření mateřské školy uběhlo již více jak 14 dní a já bych chtěla všem poděkovat za skvělou práci, trpělivost a pokoru v této pro nás zvláštní době. Velký obdiv patří Vám, rodičům, že zvládáte všechno, co na Vás bylo “nahrnuto”. Tématické Dohozábavky, které Vám Vaše paní učitelky e-mailem pravidelně zasílají mají sloužit jako podpora a nápadníky pro společné činnosti s dětmi.  Vím, že to v žádném případě nemáte lehké, snad Vám naše pomoc bude k užitku a radosti. Nezapomínejte na dostatek společného pohybu a veselou mysl. Pokračovat ve čtení “Vážení rodiče, skvělé děti, milí kolegové a kolegyně……”

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

Od pondělí 6. 4. 2020 bude spuštěna elektronická aplikace k zápisu dětí do mateřské školy.
Zde si vygenerujete Žádost
http://zapisdoms.praha5.cz

– Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), následně najdete v seznamu přijaté děti pod těmito identifikátory –  cca po 1. 6. 2020   Výsledky přijímacího řízení
– Veškeré dokumenty si vytiskněte, podepíšete
– Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

ZPŮSOB  ODEVZDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
https://www.skolkaduha.cz/zapis-do-ms/

PODĚKOVÁNÍ ZA ROUŠKY

Dnes jsme předali sbírku cca 450 kusů roušek od našich zaměstnanců pro místní spolek KOŠÍŘSKÁ CIBULAČKA A HÁJOVNA. Velké poděkování patří mým duhovým šičkám – Janě V., Martině S., Marušce M., Marušce N., Renatě Ch., Katce J., Vlaďce Č. Do šití se zapojili i Hedvika Audová, Lucie Matrasová, Feredica Sodomová – všichni z TJ  PUPÁSEK, který u nás zajišťuje sporťáka.

Moc Vám všem děkuji, jste skvělé.
      

Nová společná stránka

Je vytvořena avizovaná společná stránka, posílejte, vložím.
Galerie → Nejme v tom sami → zadáte heslo stejné jako do fotogalerie

CO PLATBY A COVID-19

Vážení rodiče, chci Vás informovat ohledně plateb v mateřské škole.
Školné za březen budeme účtovat v poměrné části za 11 pracovních dní – tzn. 463 Kč, stravné se počítá z odebraných obědů
Duben – pokud je to jen trochu možné, platby za stravné a školné neposílejte, pokud si můžete přerušit trvalý příkaz budeme rádi. O to méně práce budeme mít s vracením financí.
Přeplatky za stravné a případné přeplatky za školné budeme s paní hospodářkou řešit po ukončení tohoto stavu. Školné začne nabíhat po ukončení uzavření mateřské školy, opět v poměrné části za otevřené pracovní dny.
Školkové kroužky – vše, co nebude odučeno, vrátíme na konci června -nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat, tak proto. S agenturami to pravděpodobně bude stejné.
Škola v přírodě – 1.termín – protože se několik dětí odhlásilo a byl by problém uhradit autobus, bude tento termín zrušen. Paní hospodářka maluje kancelář, hned jak domaluje, pošle Vám celé uhrazené částky zpět na účet ( úterý, maximálně čtvrtek – už bude hotovo)
2.termín – jestli se můžeme domluvit, počkala bych do konce března, jak se bude situace vyvíjet. Pak se domluvím s Kořenovem a zrušíme nebo pojedeme. Doplatky zatím neposílejte, vyčkáváme. Pokud již nyní někdo ale ví, že určitě nepojede, napište mi.

Venku je opravdu nádherně, škoda, že to nemůžeme využít – opatrujte se.