Informace pro děti k PLAVÁNÍ

V nejbližších dnech Vám bude paní hospodářka vracet peníze za nevyčerpané lekce za plavání. Děti “odplavaly” 4 lekce, zbytek financí obdržíte na Váš účet.

Nejnovější informace k otevření MŠ

PLATBY – ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě již do konce školního roku nenastoupí,  školné nebude vybíráno. Na začátku července bude paní hospodářka vracet na Váš účet všechny přeplatky – přeplatky za stravné, přeplatky za školné, poměrnou část za školkové kroužky ( muzikoterapie, Malý tvořínek, Nadrámeček, Keramika). Pokračovat ve čtení “PLATBY – ŠKOLNÉ”

INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Zahájení provozu: pondělí 25. 5. 2020
   Manuál ZDE:      MŠ-manuál
  • Do té doby se budeme snažit naplnit všechny podmínky k zajištění a dodržení všech epidemiologických opatření a doporučení.
  • Do svých e-mailových schránek jste již obdrželi COVID pravidla a Čestné prohlášení. Oba podepsané dokumenty přinesete první den nástupu do mateřské školy a odevzdáte v šatně pověřené pracovnici. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. Rovněž jí ukážete dvě roušky pro děti, které budou v uzavíratelném sáčku a podepsané.
  • Nezdržujte se, prosím, v prostorách MŠ a před MŠ – moc děkuji.
  • Využívejte e-mailovou komunikaci s pedagogy nebo si předem domluvte telefonicky osobní konzultaci.
  • Bohužel jsme museli zrušit společné akce s rodiči. Rozloučení s předškoláky proběhne dopoledne, s omezeným programem. Všichni předškoláci, kteří odcházejí do školy, obdrží pozvánku.
  • Letní prázdninový provoz je nezměněn – přihlášené děti včas obdrží přihlášky na prázdninový provoz + kopii evidenčního listu a kopii potvrzení lékaře o řádném očkování. Vše budete odevzdávat, včetně plateb,  v prázdninových mateřských školách. Termíny jsou uvedeny na přihláškách.
   MŠ+Letní+provoz+2020
  • Epidemiologická opatření: 
   do mateřské  školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti mající tyto příznaky nebudou do MŠ přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře.

 

Plán postupného otevírání škol a další potřebné informace přehledně.

Vláda ČR v úterý představila plán postupného otevírání škol.
Další informace na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/otevreni-skol-prehledne-kdo-bude-ucit-a-jak-to-bude-s-osetrovnym-100557?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Na stránkách MČ Praha 5 přehledně všechny informace:
https://www.praha5.cz/skoly-a-skolky-aktualni-informace-nejen-o-zapisech-pro-rodice/

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

Od pondělí 6. 4. 2020 bude spuštěna elektronická aplikace k zápisu dětí do mateřské školy.
Zde si vygenerujete Žádost
http://zapisdoms.praha5.cz

– Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), následně najdete v seznamu přijaté děti pod těmito identifikátory –  cca po 1. 6. 2020   Výsledky přijímacího řízení
– Veškeré dokumenty si vytiskněte, podepíšete
– Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

ZPŮSOB  ODEVZDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
https://www.skolkaduha.cz/zapis-do-ms/

Vážení rodiče, skvělé děti, milí kolegové a kolegyně……

Od uzavření mateřské školy uběhlo již více jak 14 dní a já bych chtěla všem poděkovat za skvělou práci, trpělivost a pokoru v této pro nás zvláštní době. Velký obdiv patří Vám, rodičům, že zvládáte všechno, co na Vás bylo “nahrnuto”. Tématické Dohozábavky, které Vám Vaše paní učitelky e-mailem pravidelně zasílají mají sloužit jako podpora a nápadníky pro společné činnosti s dětmi.  Vím, že to v žádném případě nemáte lehké, snad Vám naše pomoc bude k užitku a radosti. Nezapomínejte na dostatek společného pohybu a veselou mysl. Pokračovat ve čtení “Vážení rodiče, skvělé děti, milí kolegové a kolegyně……”