MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Od 25. února 2021  od 0:00 do odvolání platí nová nařízení pro pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest. Protože se omezení  dotýkají i mateřských škol, žádám Vás o dodržování pokynů již vydaných a aktualizovaných níže.
Děkuji všem za trpělivost, respekt a vstřícnost. Pro nikoho to není jednoduché. Bohužel nevím, co bude v blízkých dnech následovat, situaci sleduji a obratem Vás budu informovat o aktuálním dění.
Dodatek k Manuálu 25.2.2021- RODIČE

INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče předškoláků,

blíží se období zápisů do prvních tříd a tedy i řešení školní zralosti dětí. Pokud jste rozhodnuti, nebo váháte o odkladu školní docházky, obraťte se na pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5 (konkrétně psycholožka PhDr. Lenka Koháková, tel: 251 611 803). Děti, které docházejí do speciálně pedagogického centra se spojí přímo se svým SPC.
Před samotným vyšetřením se ještě informujte u třídních učitelek, jak situaci vidí ony, nebo využijte možnosti konzultace se školní psycholožkou. V případě odkladu se rodič dostaví k zápisu do vybrané školy a doloží svou Žádost o odklad školní docházky doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště a posouzením odborného lékaře (většinou pediatra) nebo klinického psychologa. K zápisu je tedy nutné přinést dvě doporučující zprávy. Rozhodnutí o nástupu či odkladu prosím nahlaste
na email: psycholog@skolkaduha.cz    maskova@skolkaduha.cz   a ve své třídě.

Prodloužení karantény

Karanténa je ve třídě Žabek a Zajíčků prodloužena do pondělí 1. 3. 2021 včetně. Další informace jste obdrželi v aplikaci LYFLE a do Vašich emailových schránek.

KARANTÉNA V ZAJÍCÍCH A ŽABKÁCH


V pavilonu speciálních tříd – třída Zajíčků a Žabek – jsou stanovena karanténní opatření do neděle 28. 02. 2021. Rodičům a zaměstnancům byl zaslán informativní email od Hygienické stanice hlavního města Prahy s pokyny jak postupovat.
Na brzkou shledanou

KARANTÉNA VE ŠKOLNÍ KUCHYNI

Do 25. 2. 2021 je uzavřena školní kuchyně z důvodu karantény. Pro děti se nic nemění, svačiny zajišťujeme samy – velký dík patří paní hospodářce a paní učitelkám, které se při přípravě svačin střídají. Obědy dovážíme z MŠ Nad Palatou. Sledujte, prosím, zdravotní stav dětí, to je ale již stejně Vaše každodenní aktivita. Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Splněná přání do školních lavic II

Městská část Praha 5  zve k účasti na pokračování projektu Splněná přání do školních lavic II, kterou připravily pracovní skupiny v rámci MAP II Praha 5 a jejíž začátek byl stanoven na 1. 2. 2021.

Cílem charitativní akce je pomoci rodinám s finančně náročným průběhem školního roku, ale zároveň se chovat ekologicky, recyklovat a využívat spotřební zboží na jeho maximum. Chceme pro Vás zprostředkovat poptávku a nabídku věcí, které potřebují či si jen přejí děti a žáci mateřských a základních škol.
Pro bližší informaci klikněte na níže uvedené odkazy.
Koordinátor za naši mateřskou školu: Petra HAVLÍČKOVÁ
K zastižení pondělí, úterý, středa 8,00 – 14,00
plakátek přání21
Splněná přání-II
https://www.praha5.cz/splnena-prani-do-skolnich-lavic/

V PONDĚLÍ 15. 2. SE NA VÁS TĚŠÍME

 


Od pondělí 15. 2. opět otevíráme. I nadále platí:
ROUŠKY – ve všech prostorách školy
RUCE – důkladná desinfekce, mytí mýdlem
ROZESTUPY – všichni vědí, jak to u nás platí
ROZUM – věřím ve vaši vstřícnost a ohleduplnost
ZÁKAZ  POBYTU NA ZAHRADÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
NESHROMAŽĎOVAT SE U ŠKOLY
VŠEM DĚKUJI ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI A TRPĚLIVOST.

Změny v pravidlech od 4. 1. 2021

V souvislosti s neradostnou epidemickou situací dodržujte od 4. 1. 2021 následující pravidla, který jsou v souladu s 5. stupněm PES.
– i nadále jsou platná pravidla z Manuálu MŠMT a školního Manuálu – vše k COVID-19 najdete přehledně INFORMACE K COVID – 19
– DŮLEŽITÉ – 3 R – RUCE, ROZESTUPY, ROUŠKY
NOVĚ:
– dodržovat počty osob v šatnách a rozestupy. V případě kumulace většího počtu lidí v šatnách vyčkejte před budovou
ZÁKAZ  využívání horní zahrady pro děti s rodiči
PŘEJI NÁM VŠEM, ABY ROK 2020 V NÁS ZANECHAL POKORU A POUČENÍ . KÉŽ BY JSME NA NĚJ CO NEJDŘÍVE MOHLI VZPOMÍNAT JAKO NA DÁVNOU MINULOST.
PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM VŠEM PŘEJI.
MS-manual-leden 2021