MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Inspirace pro práci s dětmi s OMJ – odlišným mateřským jazykem

msTROJP5Zajímavá publikace, máme v knihovně a zde je ke stažení zdarma:
• https://www.varianty.cz/publikace/146-pracovni-listy-pro-podporu-predskolniho-vzdelavani-rikame-si-spolecne-vakeras-jekhetane

Od slovenských kolegů – společný projekt s ČR
• https://www.pedevropska.cz/ss/?id_article=1129

• Desatero pro učitele

• Desatero pro ředitele

• Zaclenovani deti s OMJ_InBaze (1.81 MB)
( toto opravdu stojí za přečtení, je to i naše práce – některých z nás, děkuji)

NOVÝ A KOMPLETNÍ  ODKAZ  Z  METY

http://email-click.meta-ops.cz/public/webversion/newsletter?u=0629dea5-d518-11e3-9cb5-002590a1e88e&c=4e82fa74-bcf9-11e4-ba2a-002590a1e85a&j=c2ae3c70-d075-11e8-91b5-0a202fe71eb6&sid=0c9f17f7229a4c31b8ea5e97299a2699

Homepage https://cizinci.npi.cz/

Zasláno z MHMP  22. 04. –  2020:  Souhrnné info k tomu, co se nabízí NPI ČR ( Národní pedagogický institut) v poslední době pedagogům pro práci s žáky s OMJ.

Webové stránky https://cizinci.npicr.cz/ obsahují aktuální informace, materiály a překlady dokumentů do jazykových mutací. Všechny materiály jsou volně ke stažení. Pro přehlednost přidávám odkazy a krátké charakteristiky:

  • Soubor doporučení pro rodiče žáků cizinců – Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku - https://cizinci.npi.cz, přeloženo do 13 jazykových mutací k distribuci rodičům žáků s OMJ

 

 

 

  • Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ/cizinců) na dálku - https://cizinci.npi.cz/  (připravilo NPI ČR ve spolupráci se společností META o.p.s.), materiál pro pedagogy

 

  • Informace pro rodiče - https://cizinci.npi.cz, všeobecné informace pro rodiče žáků s OMJ, jak komunikovat se školou.

 

  • On-line zdroje - https://cizinci.npi.cz pro učení, soubor internetových odkazů s jednoduchými charakteristikami jednotlivých zdrojů rozdělané podle věků žáků. Jsou k použití jak pro učitele, tak pro rodiče, protože jsou přeloženy do 13 mutací.

 

  • Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 - https://cizinci.npi.cz – přeložený dokument do 10 jazykových mutací k distribuci na MŠ, k použití pro informovanost rodičů.

 

  • Připravuje se překlad materiálu MŠMT – Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství - https://www.msmt.cz 

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.