MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Bezpečné klima

Ze školení BEZPEČNÉ KLIMA – LITERATURA + ODKAZ ROZVÍJÍME EMPATII U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:
Doporučená literatura pro práci s dětmi:
1. Daniel Golleman – Emoční inteligence
2. John Gray – Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou z nebe.
3. Nováčková, Kopřiva – Respektuj a buď respektován

Pro další osobní rozvoj:
Valerij Sinelnikov – Dohoda s nemocí
Viktor Frankl – A přesto říci životu ano

Pracovní listy – Kuliferda a jeho svět – Relaxační metody, Rodina, Svět a
příroda, Chování atd.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.