Kontakty

                     
Název mateřské školy:

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
sídlo: Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5-Košíře
IČO: 70107742
DS: zpdkyyx
číslo účtu: 27-6622910217/0100
Typ organizace: Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2001

Spojení do mateřské školy:
257 218 179
602 859 251
skolka.duha@seznam.cz
www.skolkaduha.cz

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie MITAŠOVÁ
Koordinátor inkluze: PhDr. Jana VLACHOVÁ
Speciální pedagog, logoped: PhDr. Jana VLACHOVÁ
                                                     Mgr. Martina SKLENIČKOVÁ
Školní psycholog: Mgr.Monika KUBÁSKOVÁ
Vedoucí školní jídelny: Hana SPLAVCOVÁ

Provoz MŠ: 6,30–17,00
Příchod do mateřské školy: do 8,00
Kapacita mateřské školy: 143 dětí
Počet tříd: 7
5 běžných tříd – s integrací
1 pro děti s kombinovanými vadami a s poruchami chování
1 pro děti s poruchami autistického spektra

Zřizovatel: Obec  https://www.praha5.cz/sekce/odbor-skolstvi-ys/
MČ Praha 5, Náměstí 14,října 4, 150 22 Praha 5
IČ: 00063631

Jak se k nám dostanete:
Autobus MHD č. 123 ze stanice Kavalírka“
do stanice „Schodová“, „V Cibulkách“, „U Lesíka“.