MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Kontakty

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

  • sídlo: Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5-Košíře
  • IČO: 70107742
  • RED IZO: 600037681
  • DS: zpdkyyx
  • OID: E10193807
  • číslo účtu: 27-6622910217/0100
  • Typ organizace: Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2001
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.