MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

MŠ DUHA

Zaměstnanci

  • Ředitelka školy: Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ
  • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie MITAŠOVÁ
  • Koordinátor inkluze: PhDr. Jana VLACHOVÁ
  • Speciální pedagog, logoped: 
    PhDr. Jana VLACHOVÁ
    Mgr. Martina SKLENIČKOVÁ
  • Školní psycholog: Mgr.Monika KUBÁSKOVÁ
  • Vedoucí školní jídelny: Hana SPLAVCOVÁ

Spojení do MŠ

Provoz MŠ

Provoz MŠ: 6,30–17,00
Příchod do mateřské školy: do 8,00
Kapacita mateřské školy: 143 dětí
Počet tříd: 7
5 běžných tříd – s integrací
1 pro děti s kombinovanými vadami a s poruchami chování
1 pro děti s poruchami autistického spektra

Zřizovatel: Obec  https://www.praha5.cz/sekce/odbor-skolstvi-ys/
MČ Praha 5, Náměstí 14,října 4, 150 22 Praha 5
IČ: 00063631

Mapa

Jak se k nám dostanete

Autobus MHD č. 123 ze stanice Kavalírka“
do stanice „Schodová“, „V Cibulkách“, „U Lesíka“.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.