MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý 9. dubna. Komentované vstupy: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 14:30, 15:00, 15:30

Telefonní seznam

Pevná linka

Pro komunikaci s rodiči využíváme i aplikaci LYFLE

Ředitelka školy

Mgr.Ludmila Mašková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Marie Mitašová

Koordinátor inkluze, speciální pedagog 

PhDr. Jana Vlachová

Speciální pedagog

Mgr. Martina Skleničková

Školní psycholog

Mgr. Monika Kubásková

Dvojjazyčný asistent

Vedoucí školní jídelny, hospodářka školy

Hana Splavcová

Třída MYŠEK 

Třída MEDVĚDŮ

Třída JEŽKŮ

Třída KRTKŮ

Třída SOV

Třída ZAJÍCŮ 

Třída ŽABEK 

Spolek rodičů

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.