MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Zaměstnanci MŠ

Ředitelka školy

 • Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ

Zástupkyně ředitelky

 • Mgr. Marie MITAŠOVÁ

Speciální pedagogové

 • PhDr. Jana VLACHOVÁ  – koordinátor inkluze
 • Mgr. Martina SKLENIČKOVÁ

Školní psycholog

 • Mgr. Monika KUBÁSKOVÁ

Dvojjazyčný školní asistent

( hrazeno z OP PPR)

 • Bc. Viktorie MAŠKOVÁ
  Personální podpora z Operačního programu končí k 30. 6. 2022.

Školní asistent

(hrazeno z OP VVV)

 • Bc. Simona TRVALOVÁ
  personální podpora z Operačního programu končí k 31. 3. 2022.

Administrativní pracovník

Monica ŠLEHOFROVÁ

Třídy

MYŠKY

 • Jana VÍTKOVÁ – učitelka
 • Blanka PLAINEROVÁ – učitelka
 • Barbora TOBOLÁKOVÁ – asistent pedagoga

MEDVĚDI

 • Barbora DANIŠOVÁ – učitelka
 • Mgr. Karolína STRÝČKOVÁ –  učitelka
 • Petra IBRJAMOVÁ – asistent pedagoga

JEŽCI

 • Mgr. Klára KAUTSKÁ – učitelka
 • Radmila NOVOTNÁ - učitelka
 • Eva FERENCOVÁ – asistent pedagoga

KRTCI

 • Jana PETRÁSKOVÁ – učitelka
 • Vladimíra ČECHOVÁ – učitelka
 • Kryštof JEDLIČKA, Dis. – asistent pedagoga
 • Petra HAVLÍČKOVÁ - asistent pedagoga

SOVY

 • Tereza HRZÁNOVÁ  – učitelka
 • Jana SCHRAMLOVÁ– učitelka
 • Tereza DRAŽÍKOVÁ – asistent pedagoga

ZAJÍCI

 • Alena UZLOVÁ – učitelka
 • Bc. Veronika  ADAMCOVÁ – učitelka
 • Renata CHYTILOVÁ – asistent pedagoga
 • Lucie RYSOVÁ – asistent pedagoga

ŽABKY

Kateřina JÍRŮ – učitelka
Mgr. Marie MITAŠOVÁ – učitelka, zástupkyně ředitelky
Anna Aldona Ćosić – učitelka, asistent pedagoga 
Matěj KOPŘIVA – asistent pedagoga

Tým školní kuchyně

 • Hana SPLAVCOVÁ – vedoucí, hospodářka
 • Zdeňka BUBERLOVÁ – hlavní kuchařka
 • Jitka MELKOVÁ – kuchařka
 • Kristýna THUMOVÁ – kuchařka

Tým pro úklid

 • František BÁRTA  – školník
 • Nikola FERENCOVÁ- uklízečka
 • Jana NOVOTNÁ – uklízečka
 • Eva FERENCOVÁ, ml. – uklízečka
 • Dezider RIGO – večerní úklid
 • Jana MICHALIKOVÁ – uklízečka
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.