MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý 9. dubna. Komentované vstupy: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 14:30, 15:00, 15:30

Naše třídy

V naší mateřské škole jsou děti v běžných třídách rozděleny podle věku.  

ŠD
Třídy zřízené dle § 16, odst. 9 ŠZ jsou věkově smíšené.
Každé dítě přijímáme jako jedinečnou lidskou bytost s jeho osobní minulostí ovlivněnou rodinným zázemím, předchozími zkušenostmi, sociální zralostí a emočním nastavením.
Vstupte a podívejte se do jednotlivých tříd.  Informace o tom, co děti dělají a dělaly, co se naučily, co jim jde a co ještě musíme opakovat budete pravidelně dostávat do svých telefonů přes aplikaci LYFLE. Aplikace slouží i jako fotogalerie.
Vítejte u nás!

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.