MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pondělí 3. 4. 2023. Vstupy s prohlídkou: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30.

Medvědi

O Medvědech

Do třídy Medvědů přechází částečně děti z Myšek, tedy se základními návyky, znalostmi a dovednostmi, ale i děti nové. Z tohoto důvodu se opět zaměřujeme na adaptaci dětí, na soužití se skupinou. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Snažíme se, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli společně v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení

  • Barbora DANIŠOVÁ  – učitelka
  • Mgr. Karolína STRÝČKOVÁ – učitelka
  • Petra IBRJAMOVÁ – asistent pedagoga
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.