MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Sovy

O Sovách

Třída Soviček je předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Ve třídě inkludujeme vyšší počet dětí, které mají potřebu podpory. Cílem práce je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to formou prožitkového učení, poznáváním a objevováním v součinnosti aktivit  hudebních, pohybových a tvořivých s rozvíjením všech smyslů. Záměrem je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Od 8:00 začínají pedagogové pravidelně pracovat s diagnostikou dětí. Z tohoto důvodu je důležitá včasná docházka do mateřské školy.
V této třídě pracují zde dvě učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení

  • Tereza HRZÁNOVÁ – učitelka
  • Mgr. Klára KAUTSKÁ – učitelka
  • Tereza DRAŽÍKOVÁ - asistent pedagoga
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.