MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Sovy

O Sovách

Třída Soviček je předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Ve třídě inkludujeme vyšší počet dětí, které mají potřebu podpory. Cílem práce je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to formou prožitkového učení, poznáváním a objevováním v součinnosti aktivit  hudebních, pohybových a tvořivých s rozvíjením všech smyslů. Záměrem je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Ranní dvacetiminutovku využíváme k intenzivní přípravě na školní docházku. Pracujeme individuálně a v malých skupinách,rozvíjíme hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání a paměť. Dále řečové dovednosti, předmatematické představy a další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu. Pro tuto činnost jsou multidisciplinárním týmem MŠ vypracovány týdenní/14denní programy, které na sebe logicky navazují.  Jde o náš nový  školkový projekt.
V této třídě pracují zde dvě učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  v době pobytu venku a oběda.

Personální obsazení

  • Tereza HRZÁNOVÁ – učitelka
  • Jana SCHRAMLOVÁ – učitelka
  • Tereza DRAŽÍKOVÁ - asistent pedagoga

Naše třídy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Smart info

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.