MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Zajíci

O Zajících

Třída Zajíčků  je zřízena dle §16, odst.9 pro děti s kombinovanými vadami. Počet dětí ve třídě je v současné době 11. Vedle dvou učitelek  zde výchovně vzdělávací činnost zajišťují i dva asistenti pedagoga.  Třída je věkově smíšená, těžiště práce stojí na individualitě a na práci ve dvou pracovních blocích. Činnosti vychází  ze Školního vzdělávacího programu, Individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých dětí, Rámcového vzdělávacího programu a Třídního vzdělávacího programu a Projektů MŠ. V letošním školním roce začínáme pracovat také s metodou VOKS. Děti z této třídy se účastní všech společných činností MŠ, inkluze probíhá postupně a nenásilnou formou. Souběžně jsou všichni pedagogičtí pracovníci v době cvičení, svačiny, řízených činností, pobytu venku a oběda.

Personální obsazení

  • Alena UZLOVÁ – učitelka
  • Renata CHYTILOVÁ  – učitelka
  • Karolína SKALÁKOVÁ  – asistent pedagoga
  • Lucie VOLFOVÁ – asistent pedagoga
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.