MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Ergoterapie

Ergoterapie probíhá v naší mateřské škole jako poradenská činnost a pomoc pedagogům při práci s dětmi. Paní ergoterapeutka dochází 1x měsíčně.

Ergoterapeutka Mgr.Eliška Haškovcová

Jedná se o terapii, která doplní komplexní péči v naší mateřské škole.
Mgr.Eliška Haškovcová je registrovaný ergoterapeut a během terapie využívá Bobath terapii, senzorickou integraci, bazální stimulaci. Terapie probíhají ve spolupráci s pedagogy v mateřské škole. Tuto službu hradíme z rozpočtu mateřské školy.
http://playsi.cz/

Co ergoterapie nabízí a řeší:

 • cílenou terapii na problematickou oblast s důrazem na hrubou motoriku a jemnou motoriku horních končetin, ovlivnění postupů při činnostech vyžadujících zapojení horních končetin, zkvalitnění pohybu, koordinaci oko x ruka, ruka x ruka, zvýšení svalové síly
 • gragomotoriku – ve spolupráci s logopedem
 • oblast soběstačnosti, nácvik běžných denních činností ( jídlo, pití, oblékání, osobní hygiena,…)
 • výběr a praktické vyzkoušení kompenzačních pomůcek
 • adaptaci pracovního prostředí pro optimální výkon dítěte v MŠ
 • senzomotoriku
 • spolupráci a konzultaci s rodiči

Pro koho je ergoterapie vhodná:

Ergoterapie je vhodná pro děti s těmi typy problémů:

 • DMO
 • dítě s hydrocefalem
 • jiné neurologické diagnozy
 • Downův syndrom
 • poruchy autistického spektra
 • dítě s obtížnou adaptací v období porodu
 • ADHD
 • poruchy učení
 • problémy v oblasti koordinace pohybu
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.