MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Odkazy na informační zdroje

Odkazy na informační zdroje s tématikou šikany a kyberšikany

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi

Metodické pokyny, metodická doporučení


Informace o sociálně nežádoucím a rizikovém chování, o prevenci, možnostech řešení,… ..


Informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů,…


Stránky pro “náctileté”, rodiče, pedagogy s informacemi bezpečného používání internetu
http://www.bezpecne-online.cz

Praktické rady pro rodiče, pedagogy a děti jak řešit a předcházet šikaně


Centrum prevence rizikové virtuální komunikace


Stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně


Informace pro pedagogy


Prevence rizikového chování na internetu


Národní centrum bezpečného internetu


Sdružení Linka bezpečí 116 111


Internet poradna


Kontaktní centrum přijímající hlášení týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu


Poradenská linka – prevence rizikového chování na internetu

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.