MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Poradenské služby

V případě jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží nabízíme možnost konzultovat s našimi odbornými pracovníky

obrázek děti

Školní psycholog

Mgr. Monika Kubásková – konzultace vždy ve čtvrtek a pátek po předchozí domluvě na emailu psycholog@skolkaduha.cz.

Speciální pedagožky

Mgr. Martina Skleničková – sklenickova@skolkaduha.cz
PhDr. Jana Vlachová – vlachova@skolkaduha.cz

Ředitelka školy

Mgr.Ludmila Mašková – maskova@skolkaduha.cz

V případě potřeby můžeme poskytnout kontakt na další odborníky, se kterými v rámci našeho týmu spolupracujeme: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, odborníci pracující s dětmi s hyperaktivitou, foniatři, logopedi, ergoterapeuti, rodinní psychoterapeuti apod.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.