MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Projekt Bezpečná školka

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu Bezpečná školka. Podmínkou přidělení certifikátu bylo splnění přísných 160 podmínek. Mateřská škola v auditu uspěla.

BS-logo-safe-nursery-kulate-30mm-1-300x300

BEZPEČNOST DĚTÍ JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ


Pověřená osoba zodpovědná za prevenci šikany: PhDr. Jana VLACHOVÁ
 

 • Naše MŠ považuje bezpečnost a ochranu zdraví za základní předpoklad jakékoliv své činnosti a dlouhodobě a intenzivně se zaměřuje na  její vysokou úroveň a neustálé zlepšování. Vytváření bezpečných podmínek a bezpečného prostředí jsou vedle kvalitního vzdělávacího plánu a rozvoje dětí nedůležitějšími hodnotami, které MŠ nabízí a poskytuje 
 • Při všech aktivitách v areálu naší MS je prvořadá bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců i všech osob přítomných v našem areálu. Školní řád a pravidla v něm obsažená související s BOZP a PO jsou logickým vyústěním tohoto zaměření naší MŠ.
   
 • Při pobytu venku mohou děti jezdit na odrážedlech, kolech a tříkolkách jen s ochrannou helmou. Toto nařízení bude průběžně a namátkově kontrolováno
 • Každé ráno je proveden ranní filtr. Informace o úrazu či skoroúrazu  jsou rozvedeny o základní příčiny  (proč se tak stalo, jak by se úrazu mohlo zamezit…)
 • Únikové cesty ze všech prostor školky jsou viditelně označeny. Na první pohled je patrné, kterým směrem vede úniková cesta a které dveře jsou únikové. Všechny tyto prostory musí být volné a bez překážek.
 • Všechny  šuplíky a skříňky, ve kterých se nacházejí kancelářské potřeby, ostré a drobné předměty, nářadí apod. jsou bezpečně uzamčeny
 • Zábradlí, tam kde má zabránit možnému pádu z výšky, je řešeno tak, aby jej děti nemohly snadno přelézt nebo na něj vyšplhat a přepadnout.
 • Skříně a šuplíky s otevíracími dveřmi jsou zakotveny do  zdi nebo jinak zabezpečeny proti přepadnutí.
 • Na nástěnkách ani jinde v prostoru dostupném pro děti se nepoužívají obyčejné špendlíky ani drobné magnety
 • V areálu MŠ jsou pouze netoxické rostliny a i rostliny zasahující do areálu nebo dosažitelné z areálu jsou prověřeny na toxicitu pro děti
 • Vybavení areálu MŠ nemá ostré rohy a hrany, které by mohly být dětem při pádu nebezpečné
 • Dveře budovy, oplocení areálu, brány  a branky neumožňují nekontrolovatelný vstup rodičů návštěv a ostatních příchozích do vnitřních prostor školky i do vnějších prostor určených pro děti
 • Léky – osobní i ty určené pro první pomoc jsou bezpečně uloženy a uzamčeny mimo dosah dětí, je zakázáno vnášet jakékoliv léky do prostoru, kde si hrají děti – platí pro personál i návštěvy
 • Ve všech prostotách MŠ je zakázáno používat otevřený oheň

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.