MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Snoezelen místnost

V době koronavirové, jsme postupně vytvořili naši novou rehabilitačně relaxační snoezelen místnost.
Snoezelen je místem radosti a setkávání ve speciálně upraveném prostředí, jehož základním cílem je působit na všechny lidské smysly. Člověk se zde ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku.
Kromě stimulace všech smyslů nabízí snoezelen rozvoj komunikace neverbální i verbální, posílení schopnosti adaptace a socializace, podporuje emocionální prožitky. Vytváří bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou důvěry, mezilidského kontaktu, veškeré činnosti jsou dobrovolné.

Snoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnostSnoezelen místnost

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.