MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

E-podatelna

Elektronická podatelna: Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na: Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.

Upozornění

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít

  • elektronickou adresu: skolka.duha@seznam.cz
  • nebo poštovní adresu:
    Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
    Trojdílná 1117
    150 00 Praha 5 - Košíře
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.