MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Školní jídelna

Kontakt

Vedoucí ŠJ:

  • Hana SPLAVCOVÁ

spojení:

Informace

  • Provozní řád školní  jídelny je vyvěšen v hale MŠ
  • Podrobnější informace ke školnímu stravování jsou k dispozici na nástěnce
  • Jídelníček je vyvěšen na celý týden v šatnách dětí
  • Děti odhlašujte do 8,00

Stravování

  • přísně dodržujeme výživové normy (vyvážené zastoupení mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, masa, luštěnin, ryb)
  • zajišťujeme pravidelný pitný režim v průběhu celého dne (vitamínové sirupy, bylinkové ovocné čaje,  voda…)

Ceny stravného od 01. 09. 2020

Celodenní stravování           42 Kč            7 leté děti      47 Kč

Přesnídávka                           9 Kč             7 leté děti        9 Kč
Oběd                                       4 Kč             7 leté děti     29 Kč
Svačina                                   9 Kč             7 leté děti       9 Kč

měsíčně pro děti 3 – 6 leté ……….  924 Kč
měsíčně pro děti 7 leté ………….   1.034 Kč

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.